Úvodní stránka
Svět očima světa
  Svět očima víry  
Svět očima vědy
Komentáře
Povídání
Toulání
O webu
Autoři
Svět 3x Kontakt:
2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023, Pro vyhledávání na této stránce stiskněte klávesy Ctrl + F
Svět očima víry - NabídkaNeznámý autor     16.5.2024     text
Nové► Apofthegmata III - Výroky a příběhy pouštních otců
Krátké výroky a příběhy přípisované poustevníkům žijícím ve 3. až 5. století po Kristu v pouštích Egypta, které po staletí ovlivňovaly život věřících.
Ukázka je z knihy "Apofthegmata 3 - Výroky a příběhy pouštních otců". Knihu vydalo Benediktinské arciopatství sv. Vojtěcha a sv. Markéty v roce2008.  


Vojtěch Kodet     24.3.2024     audio-video
Duchovní obnova - Naplnil se čas
Duchovní obnova - Obrácení
Duchovní obnova - Nový život
Duchovní obnova - Věřte evangeliu
Záznam z postní duchovní obnovy v Červeném Kostelci (březen 2024)  

Max Kašparů     15.2.2024     text
Věroměr
. . . S lehkým, místy nadsazeným, pro některého čtenáře i provokativním stylem uvažuje autor o formalismu a rutině, které si hrají na víru. . . .
Ukázka je z knihy "Věroměr", kterou vydalo nakladatelství Cesta v roce 2018.  


Naeem Fazal     15.12.2023     text
Byl jsem muslimem
Naeem Fazal se narodil v Pákistánu a vyrůstal v Kuvajtu jako pravověrný muslim, hledící si svých náboženských povinností. V roce 1992, po první válce v Perském zálivu, se odstěhoval do Spojených států amerických a zde za dramatických okolností prožil obrácení ke Kristu. V roce 2006 se usadil v Severní Karolíně a ve městě Charlotte založil evangelikální křesťanský sbor zvaný Mozaika. S manželkou Ashley vychovává dvě děti.
Ukázka je z knihy "Byl jsem muslimem", kterou vydalo Karmelitánské nakladatelství v roce 2016.  


Marek Vácha     15.10.2023     text
Modlitba argentinských nocí
Prolog:     Nepochopím tajemství biologie, pokud se alespoň někdy nebudu cítit jako hladový vlk, jako slunéčko na listu, jako krásnoočko v kapce vody nebo jako fotosyntetizující smrk zalitý světlem. Nebudu nikdy dobrým teologem, pokud budu jen studovat názory jiných, psát vybroušené rešerše a nikdy nepocítím žízeň živé bytosti po Bohu. Pokud budu svět zkoumat jen zvnějšku, jako nezávislý a nezaujatý novinář, nikdy jej nepostihnu. Životem procházíme dnes tak, jako se v sobotu procházíme po zoologické zahradě. Takto se ale s Bohem nikdy nesetkám; jako nezainteresovaný turista, který si během své životní vycházky po Zemi sem tam zmáčkne spoušť a vytvoří fotografii. Jsem vášnivá bytost, toužící a hladovějící po Bohu, toužící nalézt smysl věcí, jsem uvnitř světa, nikoli mimo něj.
Ukázka je z knihy "Modlitba argentinských nocí", kterou vydalo nakladatelství Cesta, v roce 2011.  


Tomas Sjödin     31.7.2023     text
Síla nicnedělání
Prolog:   . . .   Odpočinek upadl v nemilost. Omlouváme se za něj, jako by to byl hřích. Obhajujeme ho, jako by to byl zločin. A co hůř, stavíme se k němu, jako bychom se bez něj klidně dokázali obejít. Došlo to dokonce tak daleko, že i únava se považuje za něco nepřístojného.
Ukázka je z knihy Síla nicnedělání (Co se děje, když odpočíváme), kterou vydalo nakladatelství Portál s.r.o. v roce 2021.  


Jíří Mrázek     30.5.2023     text
Čtyři cesty k Bohu
Autor se v knize zamýšlí, zda je v přírodě víc toho co nasvědčuje Boží existenci, nebo toho co tuto existenci zpochybňuje. Řečeno jinak, jsme dílem náhody, nebo za tím vším Někdo stojí?
     Že letos, 17.dubna, by pan doktor Mrázek oslavil své sté narozeniny jsem zjistil až během přípravy této stránky. A tak, v duchu jeho nazírání na svět se mohu ptát, byla to náhoda, že jsem po letech, právě nyní, otevřel tuto jeho knížečku?
     Předmluva: »Vidíš to, z těch našich rozhovorů by mohl být docela hezký malý spisek « — prohlásil jednou doktor Jiří Mrázek, když jsme se — jako vždy — hroužili svými úvahami do tajů stvoření. Ten » malý spisek « se k uctění jeho památky skutečně narodil. Tu je. Nejde o vědecký elaborát. Jsou to jen poznámky z rozhovorů s doktorem Jiřím Mrázkem a vzpomínka na hezké chvíle, které jsme spolu prožili. Pokud je v těchto poznámkách něco věcně nesprávného, není to chyba doktora Mrázka. Byl dobrým fyzikem. Spíše se mi nepodařilo pochopit a reprodukovat jeho myšlenky.
    Ukázka je z knihy "Čtyři cesty k Bohu", kterou vydal Velehrad — Křesťanská akademie Řím, v roce 1985.  


Walter kardinál Kasper     2.4.2023     text
Martin Luther Ekumenická perspektiva
Na rok 2017 připadá 500. výročí reformace. Úvodem k tomuto jubileu bylo již ekumenické shromáždění ve švédském Lundu 31. října 2016. Účastnili se ho představitelé Světového luterského svazu společně s papežem Františkem. Tím bylo symbolicky naznačeno, že křesťanstvo právem očekává další pokrok ve sblížení křesťanských církví. Tomu věnoval svou přehlednou studii významný katolický teolog a blízký papežův spolupracovník kardinál Walter Kasper. Přesvědčivě v ní ukazuje, že to, co křesťanské církve na základě jednoho křtu v Ježíši Kristu spojuje, převažuje nad tím, co je rozděluje, a z toho, co je ještě dělí, se mohou vzájemně učit, a tak pokročit k plnému dosažení jednoty v duchu Kristova odkazu.
Ukázka je z knihy "Martin Luther Ekumenická perspektiva", kterou vydalo nakladatelství Vyšehrad v roce 2017.  


P. René-Luc     17.1.2023     text
Patnáct podobenství  
P. René-Luc: Povolání k sepsání nové knihy přišlo v roce 2017. Právě jsme sdíleli poslední večeři s mladými lidmi z CapMissio. Nejmladší účastnice školy se na mě zadívá svýma jiskřivě hnědýma očima: „René-Lucu, ty bys měl napsat další knížku!" vyhrkne Emmanuelle. „Myslíš? A o čem by měla být?" „O těch tvých podobenstvích. Na misiích nám fakt dost pomáhají. Vím, že je máš všechny na YouTube, ale kdybys to sepsal, bylo by pro nás snazší vyprávět je dál."
Ukázka je z knihy "Patnáct podobenství", kterou vydalo nakladatelství Doron v roce 2020.  Peter Hahne     21.9.2022     text
Utrpení Proč je Bůh dopouští
... Tato přednáška, upravená pro tisk, chce pomoci, abychom otázku utrpení promysleli. Je mým přáním, aby se křesťanům dostalo povzbuzení. A aby lidé, kteří nemají spojení s Ježíšem Kristem byli připraveni nalézt v něm Utěšitele.
Ukázka je z knihy "Utrpení", kterou vydalo nakladatelství KOMPAS v roce 1992. Petr Hahne


Marek Orko Vácha     1.6.2022     audio-video
Kráčet společně
Zamyšlení nejen nad otázkou "Kdo je Bůh a kdo jsem já?".

Jan Jandourek     16.4.2022     audio-video
Proč se Bůh odstěhoval z moderního světa a kam
Přestože přednášce je již 5 let, připadá mi zajímavá.

Tomáš Špidlík     12.3.2022     text
Prameny světla (Příručka křesťanské dokonalosti)
Kniha je jakýmsi výkladovým slovníkem pojmů v ní uvedených.
Ukázka je z knihy "Prameny světla", kterou vydalo nakladatelství Centra Aletti Refugium Velehrad-Roma v roce 2019.


Kateřina Lachmanová     18.1.2022     text
Dvojí tvář lenosti; Lenoch si připadá moudřejší
Tématem knížky není pouze lenost v klasickém a tradičním pojetí, ale lenost v širším slova smyslu. Mniši by řekli acedie neboli vnitřní rozklad, který se u jednoho projeví nedbalostí a nečinností, u jiného naopak horečnou aktivitou či svévolným tříštěním pozornosti a vnitřní energie srdce. Není tedy určena jen těm, kteří dělají málo nebo nic, ale i těm, kteří dělají příliš mnoho, puzeni však vším možným, jenom ne Duchem. (z úvodu autorky)
Ukázka je z knihy "Dvojí tvář lenosti", kterou vydalo Karmelitánské nakladatelství v roce 2020.Bohdan Taska     26.10.2021     text
Manželství v krizi
Po sňatku by měly příjít líbanky, po čase však určitě přijdou krize. Zamyšlení nad manželskými krizemi z křesťanské perspektivy - o tom hovoří tento příspěvek.

Luděk Pachman     28.8.2021     text
Boha nelze vyhnat; Od marxismu zpět ke křesťanství   /  Bůh existuje - potkal jsem ho
Jedno z nejproslulejších děl naší exilové literatury líčí složitou cestu evropsky známého šachisty a komunistického publicisty od ortodoxního marxismu ke katolictví. Autor v knize spojuje výklad svého duchovního vývoje s věrným, střízlivě podaným obrazem politických poměrů u nás od doby válečné až po éru konsolidace, kdy byl nejprve uvězněn a pak donucen odejít z vlasti. Autentičnost jeho výpovědi dává dílu neobyčejnou přesvědčivost. Příslušníkům mladé a střední generace se tu zároveň dostane výkladu takových událostí, jako byl zázrak v Čihošti a Šlingova aféra, atmosféry kolem smrti J. V. Stalina a K. Gottwalda a vylíčení dalších klíčových dějů naší nedávné minulosti.
Ukázka je z knihy "Boha nelze vyhnat; Od marxismu zpět ke křesťanství", kterou vydalo nakladatelství Vyšehrad v roce 1990.


Tomáš Špidlík     12.6.2021     text
Umíme se modlit?   /  Kdo vede kontemplativní život?
Tomáš Špidlík: Modlitba je rozhovor duše s Bohem. Ale je také účastí na „rozhovoru", který od věčnosti vedou tři božské Osoby mezi sebou. Tedy i naše modlitba se obrací k Bohu Otci skrze Syna v Duchu Svatém. Je to náš výstup, který odpovídá sestupu milosti. Všecko dobré totiž k nám přichází od Otce skrze Syna v Duchu Svatém. Smíme v Duchu skrze Syna říci: „Otče náš!"
Ukázka je z knihy "Umíme se modlit?", kterou vydalo nakladatelství Refugium Velehrad-Roma v roce 2014.


Max Kašparů     17.4.2021     audio-video
O víře 1
O víře 2
Co je víra v Boha? Dá se velikost víry měřit? Jak lze víru prakticky prožívat?

František Černín a Petr Šikula     20.3.2021     audio-video
Věřím v Boha. Církev nepotřebuji.
Přednášce je již 9 let, přesto se mi zdá zajímavá. V její první části hovoří o stavu náboženství v našich končinách, včetně statistických údajů, sociolog. Ve druhé části hovoří o současné i minulé víře a církvi teolog.

Pavel Hošek     19.2.2021     text
V dobrých rukou    Rozhovory nad Biblí
Co znamená být "věrným správcem", máme posuzovat jednání druhých, co je svědomí? To jsou některé z otázek nad kterými se Pavel Hošek zamýšlí. Ukázka je z knihy V dobrých rukou      Rozhovory nad Biblí, ve které jsou rozhlasové rozhovory autora s Petrem Vaďurou z let 2005 až 2012. Knihu vydalo nakladatelství Vyšehrad v roce 2013.

Tomáš Špidlík     23.1.2021     text
Slyšet Boha v ranním vánku  /   O falešné soběstačnosti
Ukázka je z knihy Slyšet Boha v ranním vánku, ve které je výbor z promluv Tomáše Špidlíka ve Vatikánském rozhlase. Knihu vydalo Karmelitánské nakladatelství v roce 2005.

Vojtěch Kodet     25.12.2020     text
Marta a Marie trochu jinak     Jak žít s Bohem v bezbožném světě
Motto: Jeden bratr přišel za abba Silvánem na horu Sinaj, uviděl bratry, jak pracují, a řekl starci: „Neusilujte o pokrm, který pomíjí. Marie si zvolila nejlepší úděl." Starec řekl svému žáku Zachariášovi: „Dej toho bratra do cely bez ničeho." Když pak nastala devátá hodina, hleděl ten bratr na dveře, jestli pošlou někoho, aby ho zavolal na jídlo. Když mu nikdo nic neřekl, vstal, šel za starcem a povídá mu: „Bratři dnes nejedli, abba?" Starec odpověděl: „Jedli." Bratr se zeptal: „A proč jste mě nezavolali?" A starec na to: „Ty jsi duchovní člověk a tenhle pokrm nepotřebuješ. My ale jíst chceme, protože jsme tělesní, a proto také pracujeme. Ty sis vybral nejlepší úděl, když celý den čteš a nechceš jíst tělesný pokrm." Když to bratr slyšel, poklonil se starci a řekl: „Odpusť mi, abba." A starec mu řekl: „I Marie samozřejmě potřebuje Martu, poněvadž i Marie dostává chválu díky Martě."
Ukázka je z knihy Marta a Marie trochu jinak, kterou vydalo Karmelitánské nakladatelství v roce 2007.


David Vopřada     1.12.2020     text
Svatý Augustin      Promluvy o modlitbě Páně
Kniha obsahuje pět promluv sv. Augustina, ve kterých katechumenům, tedy čekatelům na křest, vysvětluje jednotlivé pasáže modlitby Páně - Otčenáše. Připadá mi naprosto fantastické, že už je to zhruba 1600 let, co tato slova byla vyřčena. Do této ukázky jsem vybral "Promluvu 58" a konkrétně prosby "Odpusť nám naše dluhy jako i my odpouštíme našim dlužníkům" a "Neuvěď nás v pokušení".

Karl Rahner     24.10.2020     text
Povoláni k životu, a přece propadáme smrti.
V knize, ze které je tato ukázka, odpovídá Karel Ráhner na dopisy mladých ohledně víry v Boha. Ještě drobná poznámka: Mládež, které autor odpovídal, byla mládeží přibližně v druhé polovině sedmdesátých let dvacáteho století. Ukázka je z knížečky Můj problém, kterou vydalo nakladatelství CESTA v roce 1990.

Walter Nigg     27.9.2020     text
Muž z Assisi
Za několik dnů - 3.řijna - uplyne 794 let od smrti sv. Františka z Assisi. Není to sice žádné kulaté výročí, ale přesto mi přišlo zajímavé zveřejnit něco ze života tohoto pozoruhodného člověka. Ukázka je z knížečky Muž z Assisi, kterou vydalo nakladatelství CESTA v roce 1990.

Zbigniew Czendlik     10.7.2020     text
Postel hospoda kostel
V knize "Postel hospoda kostel", ze které je tato ukázka, si povídá katolický kněz Zbigniew Czendlik s dcerou skladatele a zpěváka Jiřího Zmožka - Markétou Zahradníkovou.

Martin Luther King     11.6.2020     text
Ale i když ne
Kázání Martina Luthera Kinga z 5.11.1967, ve kterém se zamýšlí nad vírou. Uvažuje v něm o dvou různých přístupech k Bohu, které nazval „jestliže víra“ a „ačkoli víra“.

Robert kardinál Serah     11.5.2020    text
Den se již nachýlil
Ukázka je z knihy Den se již nachýlil, ve které kardinál Sarah odpovídá na otázky Nicolase Diata.

Stanislav Ott    15.4.2020     text
Kárání
Malé zamyšlení nad káráním.

Robert kardinál Serah     10.4.2020    text
Bůh nebo nic
Ukázka je z knihy Bůh nebo nic, ve které kardinál Sarah odpovídá na otázky Nicolase Diata.

Richard Greisiger     14.3.2020    text
Dobro má poslední slovo. Bojuje se o pozornost člověka, říká kněz Richard Greisiger
Rozhovor Veroniky Krejčí s páterem Richardem Greisigerem, který je členem Tovaryšstva Ježíšova - jezuité a jako kněz působí na Svatém Hostýně. Zde také vede duchovní cvičeni .

Mistr Jan Hus     23.2.2020    text
Výklady
Ukázka je z knihy Výklady. Naše současná epocha nepatří k těm mlčenlivým, proto jsem vybral kapitoly ve kterých Mistr Jan Hus vyjadřuje svůj názor na "nezdravé mluvení". Text je psán starou Češtinou a to jej činí zajímavějším, i když se hůře čte.

Marian Kuffa    6.1.2020     audio-video
ODVÁŽNA KÁZEŇ Dr.h.c. Ing. Mgr. Mariána Kuffu TRNAVSKÁ NOVÉNA 16.11.2019
Marian Kuffa v kázání vysvětluje svůj názor na liberalismus a také reaguje na článek Za čiarou ve, kterém jej Jaroslav Daniška obviňuje, že zasahuje do politiky. Ve videu je záznam celé Bohoslužby, vlastní kázání začíná v 00:39:00.

Stanislav Ott     4.12.2019     text
Boží chrám
Zážitky z nedělní Bohoslužby.

Marek Orko Vácha    26.11.2019     audio-video
Radost z Boha
"Radost z Boha" je název knížky Marka Orko Váchy, která tvoří i osnovu tohoto povídání. Motem je: "Jednej, jako by vše záleželo na Tobě, modli se, jako by vše záleželo na Bohu."

C. S. Lewis     7.10.2019     text
Dobré a zlé jako vodítko v otázce po smyslu života
V ukázce se autor zamýšlí, zda máme v sobě "zabudovánu" schopnost rozlišovat správné jednání od nesprávného a pokud ano, co z toho vyplývá. Ukázka je z knihy Hovory, kterou vydalo nakladatelství Nová Evropa v roce 1945.

Jiří Grygar     16.8.2019     text
O vědě a víře
Opravdu existuje antagonismus mezi vědou a vírou? To je otázka, nad kterou se autor zamýšlí.
Obě ukázky jsou z knihy "O vědě a víře", kterou vydalo Karmelitánské nakladatelství v roce 2001.


sr Dária     26.6.2019     audio-video
Sila prítomného okamihu
Jak žít s Bohem a zbavit se tak zbytečných denodenních starostí.

Jiří Fuchs     2.6.2019     audio-video
Filosof Jiří Fuchs v pořadu "Léta letí k andělům"
Po krátkém "curriculum vitae" se zde Jiří Fuchs jako křesťan a filosof zamýšlí nad materialismem a vůbec, nad dnešní dobou s jejími podivnými hodnotami.

Tomáš Kempenský     4.5.2019     text
Čtyři knihy o následování Krista - Kniha první      Užitečná napomenutí pro duchovní život
Ukázka je z knihy "Čtyři knihy o následování Krista", která je přisuzována Tomáši Kempenskému, který žil ve 14. a 15. století. Autor v ní nabádá ke skromnosti, pokoře, hledání chyb u sebe, snaze pochopit jiné a dalším vlastnostem, které z našeho světa už témeř vymizely. Knihu vydalo nakladatelství Cesta v roce 2017. V ukázce jsou vynechány poznámky.

Jiří Grygar    30.3.2019     audio-video
Veda a vira Grygar 1990
Věda a víra jsou pro mnoho lidí něco jako oheň a voda - nesnášejí se. Astronom Jiří Grygar zde hovoří jak to má v sobě uspořádáno on, coby křesťan i vědec, a že představa, že víra a věda se musí vzájemně vylučovat je pověra. Pořad pochází z roku 1990, tedy bezprostředně po krachu komunismu - "nejvědečtějšího světonázoru".

Marian Kuffa    23.3.2019     audio-video
Kázeň z obce Soľ 10.3.2019
Farář Marian Kuffa zde se svým typickým humorem hovoří o zážitcích ze svého života a dává těmto zážitkům duchovní rozměr.

Martin Veselovský / Tomáš Holub     2.3.2019     text
Před Bohem jako muž - Mužská spiritualita
Rozhovor "celoživotně pochybujícího bezvěrce" (jak se v úvodu autor sám nazval) s plzeňským biskupem Tomášem Holubem. Ukázka je z knihy "Biskup na snowboardu", kterou vydalo nakladatelství Vyšehrad v roce 2017.

Svatý Augustin    26.1.2019     text
Vyznání - Světské ambice a opilý žebrák
Ukázka je z knihy "Vyznání", ve které Augustin líčí svůj přerod z člověka tohoto světa v člověka orientovaného na Boha. Knihu vydalo Karmelitánské nakladatelství v roce 2015. V ukázce jsou vynechány odkazy a poznámky.

Marek Orko Vácha     29.12.2018     audio-video
Nevyžádané rady mládeži
Přednáška na festivalu UNITED 2018 ve Vsetíně.

Marian Kuffa    2.12.2018     audio-video
Kázeň v saleziánskom stredisku na Miletičovej
Marián Kuffa je slovenský farář, který se stará o bezdomovce, propuštěné vězně, narkomany a pod. V kázání se zamýšlí nejen nad asociály se kterými pracuje, ale i nad dalšími problémy dnešní doby - manželstvím homosexuálů, feminismem, vztahem mezi mužem a ženou a pod. O tom všem hovoří z pohledu křesťana a povídání zpetstřuje svými zážitky - jak sám říká: "čte z knihy života".

Biskup Vlastimil Kročil     20.10.2018     audio-video
Istanbulská úmluva
Nejen o Istanbulské úmluvě, ale i o víře v současné době.

ThLic. Adam Mackerle     15.9.2018     audio-video
Jak vypadá originál Starého zákona a co o něm (ne)víme?
Starý zákon, s nímž obvykle pracujeme, je překladem z hebrejštiny, aramejštiny a řečtiny. Ale položili jsme si někdy otázku, kde se tento originál nachází? Odkud jej známe? Co vlastně překládáme? Z jaké doby pochází a jak vypadá? Dotazy začínají od 1:00:30

Stafan Hríb    12.8.2018     audio-video
500 rokov od Lutherových požiadaviek
Diskuze katolickeho, evangileckého kněze a evangelického laika o vztahu mezi evangelíky a katolíky

Marek Orko Vácha    18.7.2018     audio-video
Víra a Darwinova teorie
Povídání na téma, kudy probíhá hranice mezi tím, co patří do náboženství a tím, co patří do vědy. Dotazy začínají od 1:26:40

Max Kašparů    16.6.2018     audio-video
1. Muž v současném světě - Pokušení na poušti
2. Muž v současném světě - Muž v pavučině současného světa
3. Muž v současném světě - Muž jako strážce záměny prostředku a cíle
4. Muž v současném světě - Muž jako učitel svého druhu
5. Muž v současném světě - Muž a strach
Přednášky z akce "Chlapi sobě"

P. Jiří Kaňa     10.5.2018     audio-video
Manželství není jen cár papíru
V čem se liší (nebo by se lišit mělo) křesťanské manželství od toho civilního? A je vůbec třeba uzavírat manželství? Dotazy začínají od 1:03:00.

Pavel Hošek     9.4.2018     audio-video
Češi mezi vírou, nevírou a pověrou
Co vypovídají o české duši výsledky z průzkumů?

Stanislav Ott     4.4.2018     text
Ateismus a selský rozum
Jsou vědecká poznání důvodem k tomu, aby se člověk stal ateistou?

Stafan Hríb    26.3.2018     audio-video
Kde sa stratil Boh?
Povídání s Markem Orko Váchou o hledání Boha, utrpení a dalších zajímavých otázkách.

Stanislav Ott    14.3.2018     text
Malý zázrak pro radost
Prožitek z jednoho podzimního večera roku 2017

Leszek Czyż     8.3.2018     text
O pokušení
Zamyšlení nad tím, jakým způsobem na nás působí pokušení a jak se mu máme bránit.

John Lennox C.     6.3.2018     audio-video      anglicky-české titulky
Pohřbila věda Boha?
Oxfordský matematik John C. Lennox vysvětluje (i na příkladech) proč je mu bližší víra v Boha než ateismus. Tato přednáška na UK v Praze, je stejná, ale ne identická s přednáškou v Bánské Bystrici. Dotazy začínají od 0:58.

John Lennox C.    6.3.2018     audio-video      anglicky-simultánní překlad do slovenštiny
Pochováva veda Boha?
Oxfordský matematik John C. Lennox vysvětluje (i na příkladech) proč je mu bližší víra v Boha než ateismus. Tato přednáška na UMB v Bánské Bystrici je stejná, ale ne identická s přednáškou v Praze. Dotazy začínají od 1:12.

prof. Petr Piťha     23.2.2018     audio-video
Projev prof. Petra Piťhy na Mene tekel 2015
Zhodnocení naší doby

Stanislav Ott    20.2.2018     text
Já a ateismus
Reflexe vlastních setkání s ateismem

Stafan Hríb    14.2.2018     audio-video
Existuje Boh?
Studiová diskuse věřících a nevěřících o existenci, či neexistenci Boha