Úvodní stránka
Svět očima světa
Svět očima víry
 Svět očima vědy 
Komentáře
Povídání
Toulání
O webu
Autoři
Svět 3x Kontakt:
2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023, Pro vyhledávání na této stránce stiskněte klávesy Ctrl + F
Svět očima vědy - NabídkaJiří Podolský    31.5.2024     audio-video
Fyzika na pomezí sc-fi; Hrátky s časem: dvojčata, trojčata a jejich „paradoxy“
Povídání o vlastnostech času. Je absolutní čas? Máme svůj osobní čas? Časová smyčka a další zajímavosti. Diskuze začíná v 2:06:00.

Jaroslav Petr    31.3.2024     audio-video
Co dědíme, i když to nemáme v DNA
Víte, že zhýralým životem si nehuntujete jen své zdraví, ale i zdraví svých pravnuků, kteří ještě nejsou na světě?

Václava Adámková    31.1.2024     audio-video
Rezistence bakterií k antibiotikům
Povídání o vedlejších účincích a účinnosti antibiotik. První část přednášky má všeobecnější charakter a v druhé části, konkrétně od 00:19:25, paní doktorka hovoří o vlivu antibiotik na v nás žijící spřátelené bakterie, kterých máme nejvíce ve střevech. Diskuze je od 00:31:50.

Vladimír Beneš    30.11.2023     audio-video
Rád dávám pacientům šanci uzdravit se po dobrém
Neurochirurg Vladimír Beneš povídá o mozku, ale i o nemocech a léčení obecně.

Petr Kulhánek    30.9.2023     audio-video
Verlindova gravitace aneb Gravitace jako pouhá iluze
V přednášce pan profesor popisuje, jak se s časem měnily názory na to, co to ta gravitace vlastně je.
Přednáška začíná od 00:02:30, do té doby běží poutač na brněnskou hvězdárnu.


Tomáš Tyc    15.7.2023     audio-video
Fyzikální show & diskuze: Věda a víra
Fyzikální show trvá do 01:02, pak se pan profesor zamýšlí nad tím zda je pravděpodobnější, že svět vznikl sám nebo byl stvořen a od 01:16 následuje diskuse.

Radkin Honzák    15.5.2023     audio-video
Spatřil jsem duši opouštějící tělo
Psychiatr Radkin Honzák o svých zkušenostech s věcmi, které nelze pochopit. Co všechno víme o lidské duši? A co všechno dokáže ono "nehmotné?"
Zhruba do 12:00 je to takové všeobecné povídání, a pak hovor přechází i k tomu, co věda neumí vysvětlit.


Jiří Grygar    4.3.2023     audio-video
Osmá múza astronomie
Jak se stalo, že Řekové přiřadili astronomii múzu, tedy koukali na ni jako na umění? Ale nejen o tomto.


Tomáš Tyc     25.11.2022     audio-video
Krása fyziky - fyzika krásy
Fyzikální experimenty. Vlastní experimenty začínají v 06:05 a končí v 43:00

Petr Kulhánek     21.7.2022     audio-video
Čas v nás i kolem nás
Přednáška je rozdělena do 6ti částí, jako sedmá jsou dotazy. Od 00:00:00 - Co je čas; 00:07:47 - Čas si nese každý z nás; 00:26:20 - Měření zakřivení času; 00:46:54 - Proti proudu; 00:56:04 - Čas v mikrosvětě; 01:10:30 - Cestování časem; 01:23:20 - Dotazy. Při dotazech nejsou slyšet otázky, jen odpovědi na ně.

Tomáš Soukup     30.4.2022     audio-video
Jak rychle regeneruje lidské tělo
Povídání o tom, jak probíhá regenerace našeho těla a jak se chovat, abychom tuto obnovu nenarušovali. Zhruba do 16:10 je teoretické vysvětlení jak regenerace funguje a pak jsou praktická doporučení pro životosprávu včetně stravování. Dotazy začínají od 42:50.

Cyril Höschl     2.04.2022     audio-video
Anatomie deprese
Povídání o depresích. Jaké mívá deprese příznaky, jaké bolesti může působit, rozdílné tendence k sebevraždě u žen a mužů, co může být spouštěčem deprese, důležitost kontaktu mezi matkou a dítětem co nejdříve po jeho narození a další zajímavé věci.

Ladislav Sieger     14.2.2022     audio-video
CO₂ a Green Deal
Nejen o obnovitelných zdrojích a s tím souvisejících ideologiích, ale také o současné společnosti, která chce být ekologická, ale nechce pro to obětovat nic ze svého pohodlí.


Petr Kulhánek     18.12.2021     audio-video
Hledání teorie všeho
Pro lepší pochopení celé problematiky kolem hledání sjednocující teorie, je přednáška rozdělena do následujících částí: I. Problém síly;   II. Einsteinova relativita (00:05:40);   III. Kvantový svět (00:16:20);   IV. Nekvantové pokusy (00:40:40);   V. Kvantové pokusy (00:58:45);   VI. Teorie všeho (01:10:20);   VII. Hawkingovo pojetí (01:19:40);   VIII. Entropická síla (01:25:30);

Vladimír Matolín     18.9.2021     audio-video
Vodík - palivo pro udržitelnou energetiku
V přednášce jsou popsány způsoby jak se vodík dá vyrábět a jeho využití jako zdroje energie, nejen v automobilech.

Jiří Grygar    24.7.2021     audio-video
Velký třesk a vývoj vesmíru
Co všechno se muselo stát, aby vznikla hmota?

Aleš Špičák     2.5.2021     audio-video
Ničivá zemětřesení a jejich (ne)předpovídání
V přednášce je vysvětlen mechanismus vzniku zemětřesení a také jsou popsány něktaré konkrétní zemětřesení z historie. Dotazy začínají od 1:15.

Cyril Höschl     3.4.2021     audio-video
Anatomie správného rozhodnutí
V přednášce jsou, mimo jiné, popsány některé techniky využívané, pro manipulaci lidí. Když koukám na novináře, politické strany, různé aktivistické skupiny, nemyslím, že se s námi snaží manipulovat jen obchodníci. Dotazy začínají od 1:06:30.

Cyril Höschl     6.3.2021     audio-video
Naučená bezmocnost a syndrom vyhoření
Je stres vždy škodlivý, jak se projevuje deprese, co je a jak se pozná syndrom vyhoření, jak tomuto syndromu předcházet?

Petr Kulhánek     6.2.2021     audio-video
Kvantový svět a vesmír
Přednášce je sice už deset let, ale přesto mi připadá zajímavá. Dotazy začínají v 1:37.


Jaroslav Petr    9.1.2021     audio-video
Geneticky vylepšené lidstvo
Téměř hodina a půl zajímavého povídání o početí, asistované reprodukci, možnosti léčby opravou vadné DNA a spoustě dalších věcí, včetně současné situace na poli geneticky upraveného člověka. Dotazy začínají v 1:24.

Samuel Kováčik     12.12.2020     audio-video
Fyzika piva
Které fyzikální zákony se dají pomocí piva demonstrovat?

Vladimír Černý     14.11.2020     audio-video
Ako k nám cez vesmír priletela iná Pytagorova veta
Co udělá změna zakřivení časoprostoru s Pythagorovou větou?


Vladimír Beneš    11.10.2020     audio-video
Co umí mozek (a co umíme my)
Přednáška o neurochirugii a jejich možnostech. Lze transplantovat mozek, chybují chirurgové, může operovat robot? O těchto a mnoha dalších zajímavostech hovoří pan neurochirurg Vladimír Beneš. Dotazy začínají od 1:05.

Petr Kulhánek    4.9.2020     audio-video
Extrémy (fyzikální)
Konkrétněji: Extrémní teploty, extrémní hustoty a extrémní magnetické pole. Dotazy začínají od 52:00.

Martin Mojžiš    28.6.2020     audio-video
Neurónové siete, ktoré maľujú ako Picasso
Vysvětlení jak pracují neuronové sítě. Výklad však sahá jen do hloubky, která se dá vtěsnat do cca 30ti minutového povídání.

František Kundracik    28.5.2020     audio-video
Fyzikálne pokusy v mikrovlnke
Pro laika srozumitelným jazykem vysvětlen nejen princip mikrovlnky, ale také proč se různé předměty v mikrovlnce chovají tak, jak se chovají.

Karel Lemr     5.5.2020     audio-video
Kvantové počítače: revoluce nebo slepá ulička?
V přednášce je vysvětlen fyzikální princip kvantového počítače včetně historie, k čemu jej lze používat, srovnání klasického a kvantového počítače i kdo a jaké kvantové počítače v současnosti vyrábí. Dotazy začínají od 1:11:30.

Petr Kulhánek    15.4.2020     audio-video
Gravitační čočky
Gravitační čočky (kam ani oko Hubbla nedohlédne) aneb Není čočka jako čočka, vyprávění o dalekohledech velkých jako celý vesmír. Dotazy začínají od 1:05:00.

František Kundracik    28.3.2020     audio-video
Zaujímavé fyzikálne pokusy
Deň otvorených dverí Matfyz Univerzity Komenského v Bratislave

Jiří Spousta    29.2.2020     audio-video
Kvantová fyzika pomalu, ale radostně
aneb Co by nás nemělo překvapit ve světě malých rozměrů

Mirko Rokyta    15.1.2020     audio-video
Jak nás klame intuice 1
Odhadněte o kolik je delší provaz natažený 1m nad zemí, proti provazu, který zemi těsně obepíná? Troufnete si určit o kolik se zvednou dvě koleje v místě svého styku, jsou-li 1km dlouhé a každá z nich se (třeba teplem) prodlouží o 1mm? Jaká je pravděpodobnost, že v nějaké skupině lidí jsou alespoň dva, kteří se narodili ve stejný den?

Petr Kulhánek    9.12.2019     audio-video
Jak vznikal svět
Má vesmír hranice? Co je to horizont vesmíru? Kde končí naše poznání a začíná snění? Jak lze nahlédnout do kuchyně Velkého třesku? A také vyprávění o reliktních neutrinech, reliktních gravitačních vlnách a přípravě zárodečné pralátky na největších urychlovačích světa.

Jiří Grygar    21.11.2019     audio-video
Věda a víra 2012
Historický pohled na to, jak víra a věda kráčeli dějinami. Proto ani nevadí, že přednáška je z roku 2012. Dotazy začínají od 1:12.

Cyril Höschl    18.9.2019     audio-video
Přirozené myšlení a logika vědeckého zkoumání
Šálí nás smysly? Podle čeho se rozhodujeme a další zajímavosti.


Vladimír Beneš    6.8.2019     audio-video
Kdo jsme, odkud přicházíme a kam jdeme?
Povídání o neurochirurgii, mozku, ale i o obecných problémech současné medicíny.

Jiří Spousta    11.5.2019     audio-video
Kvantová mechanika pro vaši kočku
Netradičním způsobem podaný výklad některých jevů v kvantové fyzice.

Petr Kulhánek    17.4.2019     audio-video
Astrofyzika 1
V rozporu s názvem je většina přednášky věnovaná pozemským věcem. V úvodu (00:05:10) je vysvětleno proč neexistuje definice síly. V další části přednášky pan profesor popsuje historii a v současnosti probíhající změny související s definici sekundy (00:27:05), metru (00:35:30), kilogramu (00:55:00) a ampéru (01:06:40). V závěru se zmiňuje o jednotkách používaných v astronomi, obecné relativitě a kvantové teorii (01:11:25).

Radkin Honzák     9.3.2019     text
Lidská spiritualita aneb česká nemoc
Patří spiritualita k člověku? Kde sídlí v našem mozku Bůh? Co může udělat s člověkem mimořádný duchovní zážitek? Má modlitba smysl? A to jsou jen některé z otázek, nad kterými se autor v této ukázce zamýšlí. Ukázka je z knihy "Psychosomatická prvouka". Knihu vydalo nakladatelství Vyšehrad v roce 2017. V ukázce jsou vynechány odkazy.

Jiří Grygar    9.2.2019     audio-video
Jsme ve vesmíru sami?
Přednáška začíná spekukulacemi o mimozemském životě (počínaje 16. stoletím), pokračuje přes cílené hledání mimozemského života a inteligence ve 20. století (např. CETI) a přechází k úvahám o tom, jaké musí být splněny fyzikální předpoklady, aby život vůbec mohl vzniknout a existovat. Dotazy začínají od 01:38:20.

Petr Kulhánek    12.1.2019     audio-video
O věcech neobyčejně obyčejných
O věcech neobyčejně obyčejných II aneb z kuchyně do vesmíru
Zábavnou formou podávaný výklad různých zajímavostí, nad kterými většinou ani moc nepřemýšlíme. Prvá část pojednává o klouzání
ledu - nejen při bruslení, proč se na horké plotně kapky koulí místo aby se ihned odpařily, zda má smysl při váření používat pokličku
a co vše umí mikrovlnka. Druhá část je věnovaná točivému pohybu, zrcadlům, magnetismu a teplotě.


Filip Španiel     15.12.2018     audio-video
Kde se bere naše "já"?
Pomocí experimentů jsou v přednášce vysvětleny mechanismy, kterými náš mozek rozpoznává co jsme ještě my a co už je okolí, co zpusobujeme my a co už způsobuje někdo jiný. Otázky začínají od 1:11:45.

Jitka Bušková     17.11.2018     audio-video
Sny ve zdraví a v nemoci
Zajímavosti související se spánkem a sněním - co je spánková obrna, noční můra, náměsíčnost a další. Dotazy začínají od 00:55:00

Cyril Höschl    13.10.2018     audio-video
Duševní poruchy: Je chyba v genech nebo v prostředí?
Povídání o míře vlivu genů a vnějšího prostředí na rozvoj duševních poruch, včetně uvádění vysvětlujících experimentů."

Radvan Bahbouh     2.9.2018     audio-video
Rosenthalův efekt
Jaké mohou vznikat problémy při navrhování psychologických experimentů. Dotazy začínají od 00:47:00

Petr Kulhánek    21.7.2018     audio-video
Kvantové počítače
Vysvětlení principu a použití kvantevého počítače.

Stafan Hríb    23.6.2018     audio-video
Zázrak s menom bunka
Pro laika přijatelnou formou vysvětlené fungování buněk a DNA. Je však třeba si uvědomit, že některé uváděné informace jsou již zastaralé.

Jiří Grygar    22.5.2018     audio-video
Velký třesk a Bible
Povídání o zajímavých prolínáních vědy a náboženství v dávné i nedávné minulosti.

Radkin Honzák    15.5.2018     audio-video
Emoce a jak s nimi pracovat
Rozpoznávat emoční naladění druhých lidí i vlastní patří do vlastností emoční (sociální) inteligence. Proč je dobré vědět, jaká emoce námi hýbe? Tak jako u všeho v psychologii: abychom mohli alespoň zčásti předvídat, co se bude dít, a v nemenší míře proto, abychom se ze situace poučili a příště jednali výhodněji. Musíme vědět, že okolí čte naše emoce z neverbálních projevů.

Cyril Höschl    7.4.2018     audio-video
Umění, krása a lidský mozek
Proč lidé provozují umění, hry a další "nerozumné" činnosti?

Stafan Hríb    2.4.2018     audio-video
Zázračný svet kvánt
Povídání o kvantové mechanice jazykem srozumitelným i neodborníkům.

Zdeněk Pospíšil     20.3.2018     audio-video
Dokazuje matematika existenci Boha?
Gödelův důkaz existence Boha. Úvod tvoří stručné dějiny matematiky. Popis vlastního důkazu je od 00:35:20 až po 1:00:10 a úplným laikům asi moc neřekne. Přednáška je ukončena názorem několika odborníků na tento důkaz. Úvod a konec povídání může být zajímavý i pro laika.

Petr Kulhánek    16.3.2018     audio-video
Jak dostat Nobelovu cenu za fyziku
Nobelova cena - vznik, základní pravidla pro udílení a popis některých cen udělených za fyziku

Cyril Höschl    2.3.2018     audio-video
Chemie duše
Mozek, duševní nemoci a mechanismus působení psychofarmak. Přednáška je zajímavá i pro laika, ale některé její části musí přetrpět, nebo přeskočit, jinde se zase zasměje

Jan Konvalinka     20.2.2018     audio-video
Vznik a vývoj biomolekul z pohledu biochemika
Různé teorie o vzniku života

Jiří Grygar    18.2.2018     audio-video
Astronomické předpoklady pro vznik života na Zemi
Vývoj vesmíru po velkém třesku, s ohledem na vznik života

Stafan Hríb    17.2.2018     audio-video
Matematika, postrach alebo poézia?
Povídání tří matematiků a jednoho fyzika o zajímavostech matematiky - pro nematematematiky

Jiří Grygar    14.2.2018     audio-video
Prolínání obecné teorie relativity s astronomií
Jak astronomická pozorování potvrzovala teorii relativity