Úvodní stránka
Svět očima světa
Svět očima víry
Svět očima vědy
Komentáře
Povídání
Toulání
        O webu        
Autoři
Svět 3x


Kontakt:

Nevím jak Váš, ale můj pohled na
svět má obvykle tři roviny. „Člověčí“,
tedy pohled nabytý životem v tomto světě,
v této společnosti. Jako další je pohled
prizmatem víry, tudíž pohled duchovní,
nadčasový. A konečně je to pohled,
získaný vzděláním, zjednodušeně řečeno,
pohled vědy. Mé nazírání na život je
proto směsicí těchto tří pohledů. Zatím co však pohled
„člověčí“ se mi mění s věkem a pohled vědy
s jejím vývojem, pohled víry mi zůstává v
čase více méně neměnný. Proto, jako člověk
bytostně toužící po pevném bodu a řádu si nejvíce
         cením právě pohledu víry.
Popsané tři pohledy se odrazily i v rozdělení těchto
stránek. Navíc jsou zde části „Povídání“ a "Toulání".
V prvé jsou příspěvky určené k potěšení a pobavení, případně ty,
u nichž jsem měl pocit, že se do předchozích tří částí nehodí,
a přesto mi připadaly zajímavé.
Ve druhé části jsou mapy tras a fotky pořízené během jejich absolvování.
Příspěvky pocházejí z vlastní tvorby, dále z odkazů
na audio-video a texty, které jsou dostupné na Internetu,
případně tvorby Vaší – pokud projevíte zájem o
zveřejnění svého zajímavého zamyšlení.

        Adresa pro komunikaci je:

Předem upozorňuji, že uvítám
připomínky, náměty, ale nechce
se mi vést prázdné, sáhodlouhé
diskuze.

Stanislav Ott