Fotka Fotka Fotka Fotka Fotka Fotka Fotka Fotka Fotka Fotka Fotka Fotka Fotka Fotka Fotka Fotka

Z a j í m a v o s t i   z   t o u l e k

Svitavská pahorkatina
Rozhledna, křížové cesty a další zajímavosti mezi Ústím nad Orlicí a Českou Třebovou

Ústí nad Orlicí město;žst-Ústí nad Orlicí centrum-Mendrik-Křížová cesta-U Pavilonu-Boží hrob-Pod Chlumem-Památník padlým turistům 2. svět. války-Perníková chaloupka-Andrlův chlum-Rozhledna-U Zabitého-Nad Andělem-Kozlovec rozcestí-Kozlovec-Pod Kozlovcem-Přívrat-Zhořský kopec rozcetí-Nad Svinnou-kóta 567-Na Šklibandě-Uhrovy doly rozcestí-Hory-Poutní kaple P. Marie Pomocné-Křížová cesta-Protiletecký kryt-Park Javorka-Bosenský pavilon-Česká Třebová;žst
 
Charakteristika trasy    
Trasa měří 18km a většina ji vede lesem, po lesních cestách. Vyjímkou byl její začátek - prošli jsme si centrum Ústí a pak její střední část mezi body 14 - 15, vedoucí po asfaltové silnici. Zatím co centrum Ústí se nám líbilo, tak ta asfaltová silnice byla docela otravná. Fyzicky túra nebyla náročná, a protože, až na drobné vyjímky, vede celá po turisticky značených cestách, nebyl problém ani s orientací. Výhledy byly jen nad Ústím (z rozhledny), Dlouhou Třebovou a Českou Třebovou.Meditační kaple sv. Jana Pavla II.   bod 4;   Celá trasa   Nachází se Fotka Fotka Fotka Fotka v areálu starého hřbitova, a do roku 1893 byla márnicí. Od roku 2018, po rekonstrukci, slouží jako meditační kaple. Po stěnách má umístěny trubicové zvony (obr. 3), na které si návštěvník může zahrát. My jsme si jen tak, bez ladu a skladu, na ně zazvonili. Celý areál je pěkně upravený a za návštěvu stojí.

Křížové cesty     Jsou dvě. Jedna nad Ústím a druhá nad Českou Třebovou.

1.   Nad Ústím   body 7 - 8;   Celá trasa    Fotka Fotka Fotka Kolem jednotlivých zastavení vede zelená turistická značka vzhůru na Andrlův chlum. Prvních 11 kapliček je menších (obr 1), zbývající 3 jsou větší (obr 2). Poslední obrázek ukazuje napodobeninu Božího hrobu ze 14 kapličky.

2.   Nad Třebovou    bod 18;   Celá trasa    Fotka Fotka Fotka Zastavení této křížové cesty nejsou za sebou kolem chodníku, ale všechna jsou soustředěna na jednom místě obr.1. Kousíček níž je Studánka Na Horách obr.2, jejíž voda je pod cestou převedena do výklenkové kapličky obr.3.Andrlův chlum     Zde nás zaujala rozhledna a Perníková chaloupka

1.   Rozhledna   bod 10;   Celá trasa    Rozhledy z rozhledny jsou moc pěkné a doporučuji dát si tu práci a vylézt nahoru. Klíč od ní pujčují v tamní restauraci za symbolickou cenu 30Kč.

Fotka Fotka

2.   Perníková chaloupka (nejen)    bod 11;   Celá trasa    Fotka Fotka Fotka Pokud budete mít sebou děti, tak se jim tady určitě bude líbit. Nás, i když již hodně dlouho dětmi nejsme, to tam zaujalo také, i přesto, že kamna, která v chaloupce Ježibaba provozuje nesplňují normu EU pro CO2, a navíc mají tak malá dvířka, že jimi lopata s Mařenkou a Jeníčkem a tím méně s Ježibabou nemůže projít.Na Šklibandě    bod 16;    Celá trasa    Toto místo Fotka Fotka je zajímavé tím, že se zde křižují jen dvě turistické cesty a obě jsou zelené. Takže pokud se vás někdo zeptá jak se dostane třeba na Uhrovy doly, a vy mu poradíte ať jde po zelené, tak se vám pěkně poděkuje. Neřekli jste mu totiž vůbec nic - ono se odtud po jiné než zelené odejít nedá.

Pokud by vás během přemýšlení, zda jít po zeléné rovně, vpravo nebo vlevo rozbolely nohy, je tam přístřešek, kde jim můžete dopřát odpočinku a nakrmit, případně i napojit své tělo.Víte jak vypadá turistické značení, když dojde barva? Takhle!        Tady se Fotka nedostávalo žluté.

Park Javorka    body 22 - 26;    Celá trasa   Jen jsme Fotka Fotka Fotka skrz něj prošli, ale i tak se nám líbil. Následující fotky ukazují něco z toho, co je v něm k vidění.


A   t o t o   j e       E n d