Fotka Fotka Fotka Fotka Fotka Fotka Fotka Fotka Fotka Fotka Fotka Fotka Fotka Fotka Fotka

Z a j í m a v o s t i   z   t o u l e k

Beskydy
Z Kolibiska přes Česlara, Stožky, Kyčeru a Filipku zpět

Hluchová Kolibiska;parkoviště-Malý Stožek-Česlar/Cieślar-Velký Stožek-Krkavice-skály-Kyčera-Groniček sedlo-Konihlava-Nad Zimným-Čupel-Filipka-Hluchová Kolibiska;parkoviště
 
Charakteristika trasy    
Trasa měří 15km, vede po lesních cestách a stezkách s turistickým nebo cyklistickým značením. Jedná se o typickou horskou túru, po fyzické stránce průměrnou a na orientaci nenáročnou. Výhledů bylo celkem dost, obr.1 a 2. Fotka Fotka

Ještě několik poznámek
Mapa celé trasy

1.  Prudší stoupání je přibližně od startu po bod 2, a pak při obcházení Velkého Stožku počínaje bodem 5.

Naopak, nepříjemné klesání bylo z bodu 9. Ta napříjemnost byla způsobena ani ne tak vlastním klesáním, jako kamením, které ujíždělo pod nohama, obr.1.

2.  Stezka mezi body 10 a 11 asi není moc používaná - v některých místech byla docela slušně zarostlá obr.2.

Fotka Fotka

Česlar/Cieślar   bod 3;   Celá trasa   Na tento Fotka Fotka vršek mne zlákaly pěkné výhledy.

Skály    bod 7;    Celá trasa    Protože Beskydy Fotka Fotka mnoho skal nemají, nemohl jsem tyto vynechat. No a když už jsem byl tady, odskočil jsem si i na nedalekou Kyčeru, bod 8 - nejvýchodnější český kout tohoto hřebene, obr.2.

Filipka    bod 14;    Celá trasa   Tento vrchol Fotka Fotka je zajímavý tím, že na něm leží "dědinské" trojmezí. Konkrétně se zde stýkají hranice obcí Návsí, Nýdek a Hrádek obr.1. Mimo hraničního kamene je zde i pěkné odpočívadlo obr.2.

Pomníček   bod 15;   Celá trasa   Kousíček za Fotka Filipkou je pomníček lesmistra Emila Merka, který zde v roce 1911 zemřel. Příčinou úmrtí byla asi mozková mrtvice.


A   t o t o   j e       E n d