Fotka Fotka Fotka Fotka Fotka Fotka Fotka Fotka Fotka Fotka Fotka Fotka Fotka Fotka Fotka

Z a j í m a v o s t i   z   t o u l e k

Chřiby
Chřibskými lesy z Bunče do Kudlovické doliny a zpět

Bunč; parkoviště-Komínky-kóta 484-Kameňák-Mariánská studánka-Kudlovická dolina-Strom-Neckářka-Komínské skály rozcestí-Hnídavec-Bunč; parkoviště
 
Charakteristika trasy  (Modrá, přerušovaná linka v mapách je trasa vytvořená v plánovači a šedá linka je trasa, po které jsem skutečně šel.)   Trasu jsem volil tak, abych si prošel skaliska mezi chatou Bunč a Kudlovickou dolinou. Měří 15km a vede po lesních cestách, chodnících a přímo lesem. Jen poslední cca 1km jsem šel po málo frekventované asfaltce. Většina trasy je turisticky neznačená, proto doporučuji GPS. Výhledy téměř nejsou. Po fyzické i orientační stránce je túra náročná. Ve dvou úsecích byla cesta zataresena vykácenými stromky a křovisky (obr. 1,2), a jednou jsem se musel prodírat ostružiním a přelézt potok s docela strmými, více jak 2m vysokými břehy.      Fotka Fotka

Ještě několik poznámek
Mapa celé trasy

1.  V bodě 5 jsem opustil v mapě zakreslenou cestu a pokračoval chodníkem a lesem až k cestě v bodě A . Po ní jsem šel do bodu B , a odtud pokračoval, opět lesem, k potoku - bod C , kde se dá přejít po zbytku kamenného můstku. Z bodu 6 pak vede do bodu 7 zase cesta. (Doporučuji odskočit si ke skále D .)

2.  V blízkosti bodu 9 má, podle mapy, být pomník, nebo něco takového. Snažil jsem se ho najít, ale marně.

3.  Mezi body 9 a 15 jsem šel přímo lesem.

4.  Od Marianské studánky bod 16 do bodu 18 jsem nešel po silnici přes bod 17, ale vyšel jsem, po v mapě nezakresleném chodníku vlevo od studánky, nahoru na lesní cestu, a po ní pokračoval na modrou značku - bod 18. Drobnou vadou na kráse této cesty byl úsek zatarasený pokácenými stromky a křovisky.

5.  Odbočení v bodu 19 byl omyl, správně jsem měl odbočit až v bodě 20.Hlava   bod 2;   Celá trasa   Kousek za Fotka Fotka parkovištěm mne zaujala hlava, nepřítomně koukající z balvanu před chatkou.

Bezejmenné    bod D    Celá trasa    Toto skalisko Fotka Fotka Fotka není v mapě pojmenováno, ale líbilo se mi a za tu malou odbočku stojí. Dokonce i pejsek na něj zíral s otevřenou pusou - obr.3.

Komínky    bod 8    Celá trasa   Na tyto Fotka Fotka Fotka Fotka skály jsem byl zvědav nejvíce, a nezklamaly. Na tu hlavní lze vylezt po schůdkách, projít po jejím hřebenu na opačný konec a tam zase po druhých schůdkách slézt dolů. Jen při tom moc nekoukejte na dominantu Chřibů - Buchlov, ať neskončíte pod skalou.

Skály a balvany   body 8-11;   Celá trasa   Následující čtyři fotky Fotka Fotka Fotka Fotka ukazují něco z kameniva, které jsem mezi zmíněnými body potkal.

Studánka    bod 10;   Celá trasa    K této studánce Fotka mám dvě informace. Napřed tu dobrou - má hodně vody. No a ta špatná - pít ji mohou jen zvířátka.

Ohniště?   bod 12 a 13;   Celá trasa    Pokud při pohledu Fotka Fotka do mapy nabydete dojem, že v těchto dvou bodech je ohniště, tak jste na omylu. Jsou to jen malé pahrbky, které na svém vrcholu mají balvany.

Zda se dá voda ze studánky před bodem 13 pít nevím, studánku jsem totiž vůbec nenašel.Mariánská studánka    bod 16;    Celá trasa    Místo se mi Fotka Fotka líbilo, jen je hyzdí, těsně před studánkou, jakási nepěkná "kůlna".

Zvonička   bod 24;    Celá trasa   Túře jsem Fotka Fotka odzvonil tam, kde jsem začínal, tedy na Bunči. Když jsem byl u této zvoničky v roce 2020, tak měla cedulku z obr. 2, tentokrát ji tato dobrá zpráva chyběla.


A   t o t o   j e       E n d