Fotka Fotka Fotka Fotka Fotka Fotka Fotka Fotka Fotka Fotka Fotka

Z a j í m a v o s t i   z   t o u l e k

Chřiby
Přes devatero skal a nespočet balvanů

Buchlovice, hrad Buchlov rozcestí;bus-Kamenná studánka-Holý kopec-Skalní věž Cvičitelská skála-Zbořené zámky-Maršava-Na pile-Osvětimanské skály-Skály Trpasličí město-Dvě hlavy-Kulatina-Čertova skála-Zikmundova skála-Připomínka letecké havárie-Pomník staré poutní cesty ke sv. Klimentu-Pilařka-Osvětimany;bus
 
Charakteristika trasy     Trasa měří asi 16km. Jde se po lesních cestách, stezkách a také přímo lesem, přičemž podstatná část trasy vede mimo turisticky značené cesty. Prudká stoupání i klesání jsou v okolí některých skal, ale nejen. S výhledy je to mizerné. Co se týče fyzické náročnosti, tak túru řadím k namáhavějším a to nejen skrz cesty do kopce, ale i z kopce - na zemi totiž bylo v některých místech až po kolena suchého listí, které klouzalo a zakrývalo zbytky polámaných větví, no a tak jsem se několikrát, proti své vůli, do tohoto listí posadil. Na orientaci je túra, díky úsekům vedoucím přímo lesem, hodně náročná a bez GPS tam nechoďte. V některých místech s hustými stromy se mi GPSka dokonce ani nechytala. Během túry jsem musel dost improvizovat při hledání rozumně průchozích cest.

Mapy tras v plánovači i stopaři nejsou úplně přesné. V plánovači nelze znázornit trasu, mimo v mapě zakreslené cesty, a stopař, jak jsem se zmínil, skrz vynechávající GPS také v některých místech ukazuje trasu trochu zkresleně.Ještě několik poznámek

1.  Přibližně v bodu 3 jsem zahnul nahoru na hřeben, kde jsem narazil na prošlapaný chodník. Po tomto chodníku jsem pokračoval do bodu 4, tak jak to znázorňuje šedá linka v mapě. Pokud bych šel znovu, tak bych místo do bodu 3, šel do bodu 2. Předpokládám totiž, že tam začíná zmíněný, po hřebenu vedoucí chodník.

2.  Z bodu 4 jsem se nevracel, ale pokračoval dolů lesem ke skalám nazývaným Zbořené zámky bod B. I u nich jsem narazil na jakýsi prošlapaný chodník a domnívám se, že začíná někde kolem bodu A. Od Zbořených zámků jsem sešel dolů na cestu bod 5.

3.   Z bodu 5 je vidět v protějším kopci skálu, která není v mapě zakreslená. Nachází se přibližně v bodě C. (Protože mi zde vynechávala GPS, neberte stopařem zakreslenou cestu, šedá linka, moc vážně.) Pokud ke skále půjdete, doporučuji jít po její pravé straně (je tam menší stoupání) až k tomu vzdálenějšímu vrcholu a od něj sestoupit k tomu bližšímu.

4.   Z bodu 7 do bodu 8 jsem šel po jakémsi náznaku, v mapě nezakreslené, cesty, viz šedou linku.

5.   Odbočku v bodě 9 jsem přešel. Důvod jsem zjistil, až když jsem se vracel - oni ji zatarasili kládami, obr.1.

6.   Po příchodu do bodu 10 jsem si napřed odskočil vpravo k Čertově skále a Kulatině (tady GPS opět trochu vynechávala). Poté jsem se vrátil zpět do bodu 10 a po cca 100m zabočil vlevo. Po šedé lince jsem pak pokračoval k Zikmundově skále.

7.  Od Zikmundovy skály jsem došel lesem k cestě, bod 11, ta však nebyla příliš výrazná (obr. 2), tak jsem ji nehledal a pokračoval opět lesem až do bodu 13.

     Fotka Fotka

Holý kopec    mezi body 3 a 4    Celá trasa    Něco z toho Fotka Fotka Fotka co tam je k vidění, ukazují následující tři fotky. Žádné zbytky hradiště však mé nevycvičené oko neobjevilo.

Zbořené zámky   bod B;   Celá trasa   Žádné zámky Fotka Fotka Fotka tady nejsou, jen a jen skály.

Utajená skála   bod C;   Celá trasa   Jméno jsem Fotka Fotka Fotka si vymyslel, protože ji zapomněli zakreslit do mapy, a tudíž i pojmenovat. Jinak je to ta devátá skála v názvu těchto zajímavostí.

Osvětimanské skály, Trpasličí město, Dvě hlavy   Mezi body 7 a 8;   Celá trasa    Na prvním Fotka Fotka Fotka Fotka obrázku jsou Osvětimanské skály, na druhém a třetím je Trpasličí město, no a poslední obrázek ukazuje Dvě hlavy.

Čertova skála, Kulatina   bod 10;   Celá trasa    Z názvů Fotka Fotka Fotka těchto skalních útvarů nejsem moc chytrý. V MAPY.CZ je název Čertova skála použit pro vrchol i skálu (a ještě kousek severně je další útvar "Skalní věž Čertova skála"). Kousek na východ je skála nazvaná Kulatina. Jinde zase uvádějí, že Čertově skále se někdy říká Kulatina. No, a aby toho nebylo málo, narazil jsem ještě na název Kulatina jako označení kóty 504 m u bodu 12. Takže, vyberte si co chcete.

Já použiji terminologii z MAPY.CZ. Na prvním a druhém obrázku je Čertova skála, na třetím Kulatina.Zikmundova skála   bod 10;   Celá trasa    Jmenuje se Fotka Fotka Fotka Fotka Fotka podle Zikmunda II. Berchtolda, majitele buchlovského panství, který zde rád lovil a kochal se pohledem na svůj hrad.

Na prvních dvou fotkách jsou skály před tou Zikmundovou. Na třetím obrázku je Zikmundova skála, na čtvrtém nápis, který je na ni vyrytý a poslední obrázek ukazuje pohled na hrad, kterým se jeho majitel odtud kochával.Letecká nehoda   bod 12;    Celá trasa   V tomto místě Fotka Fotka havarovalo v roce 1947 letadlo. Toto neštěstí připomíná křížek a informační tabule.

Pomník staré poutní cesty   bod 13;    Celá trasa   Připomínka poutní Fotka Fotka cesty ke sv. Klimentu.

Pilařka   bod 14;    Celá trasa   Je kousíček od Fotka cesty, ale protože je v lese není ji z cesty vidět. Byla to poslední skála i zastávka této mé túry. Je to taková malá skála nebo veliký balvan.


A   t o t o   j e       E n d