Fotka Fotka Fotka Fotka Fotka Fotka Fotka Fotka Fotka Fotka Fotka

Z a j í m a v o s t i   z   t o u l e k

Hostýnské vrchy
Hrad Lukov a skály v okolí

Lukov;parkoviště-Králky-Hrad Lukov-Věž Svatojánka-Velká věž-Malá věž-Na písečném-U Tůkalky-U Obrázku-Lukovské polesí-Býčí skály-Studánka Rybárka-Bezedník-Lukov;parkoviště
 
Charakteristika trasy     Trasa měří 12km a převládají lesní cesty a chodníky. Žádná prudká stoupání na ni nejsou. Výhledů je nejvíc z hradu, ale i později se nějaké najdou také. Trasa vede po turisticky značených cestách, vyjma krátkých úseků přes body 4, 7 a 11. GPS se mi hodila jen v bodě 7, zbývající dva úseky nebyly na orientaci náročné. Co se týče fyzické náročnosti, tak túru řadím k těm méně náročným.

Králky   bod 2;   Celá trasa    Skal je Fotka Fotka Fotka Fotka tam víc a jsou docela rozlehlé obr.1. Na některé z nich lozí po čtyřech jenom pejsci obr.2. Od jiných pejsci úprkem utíkají obr.3, no a na takové pak lezou po čtyřech človíčci obr.4.

EVVO kolem hradu     Také nevíte co Fotka Fotka Fotka to je? Tak mrkněte SEM. Na prvním obrázku je chráněné mraveniště na druhém hmyzí hotel a na posledním opět něco pro mravenečky.

Hrad Lukov   bod 3;   Celá trasa    Zřícenina je to Fotka Fotka Fotka Fotka pěkná a rozhledy z ní také. Poslední obrázek ukazuje samoobslužnou pokladnu, kde si zakoupíte lístek.

Věž Svatojánka   bod 5;   Celá trasa   Je v areálu Fotka Fotka Fotka hradu, ale v části, kde se vstupné neplatí. Schody na věž jsou docela strmé a měl jsem pocit, že mít na zádech trochu větší batoh tak těmi průlezy neprojdu obr.2.

Velká věž   bod 4;   Celá trasa    Je to jedna Fotka ze tří skal v těsné blízkosti hradu.

Odpočívadlo   bod 6;   Celá trasa    Byla to zacházka Fotka Fotka cca 200m, ale je v něm pěkné posezení s výhledem do údolíčka, doporučuji jej navštívit.

Býčí skály   bod 9;   Celá trasa    Nejvzdálenější Fotka Fotka Fotka bod této túry.

Studánka Rybárka   bod 10    Celá trasa   Je hezká Fotka a vody měla dost. Možná je to tím, že ji ve dne v noci střeží vodníček.

Bezedník   bod 12    Celá trasa   Křišťálovou vodu Fotka nemá, ale za návštěvu stojí.


A   t o t o   j e       E n d