Fotka Fotka Fotka Fotka Fotka Fotka Fotka Fotka Fotka Fotka Fotka

Z a j í m a v o s t i   z   t o u l e k

Chřiby
Kterak jsem nechtěně šel z Otrokovic, přes různé skály, do Huštěnovic

Otrokovice;žst-Žlutava-Soudná-Paraskupina Bohuš-U Mrazíka-Trávníček-Budačina-Zuzančina studánka-Miláčka-Svatý Hubert-Dolní skály-Věž-Horní skála-Paseky rozcestí-Žlíbky-Nad Traplicemi-Hrubý-Sušice-Huštěnovice;žst
 

Prolog     Jak jsem již naznačil v názvu, když jsem odcházel z domu, vůbec jsem netušil, že skončím, kde jsem skončil a ne tam, kde jsem skončit chtěl. Skončit jsem chtěl sice také v Chřibech, ale jihozápadně od hradu Buchlov. Jenže, člověk míní a vlaky mění. A tak, když ten můj měl už 45 minut zpoždění, bylo mi jasné, že autobusu, na který jsem měl ve Starém Městě přestoupit, neuvidím ani koncová světla. Proto jsem v mém loudavém vlaku zaimprovizoval a vznikla tato túra.

No, a aby té dopravní legrace bylo ještě víc, když jsem se večer vracel vlakem domů, tak najednou nastala tma a vláček zůstal stát. Po nějaké chvíli přišla paní průvodčí a oznámila, že vláček pošel a musíme počkat, až tu naši zdechlinku někam odtáhnou. Ale pan mašinfíra byl houževnatý a dál se snažil a snažil, až se mu po půl hodině náš nebohý vláček podařilo resuscitovat, a my pokračovali v cestě domů. Takže legrace jsem si ten den užil dost.


Charakteristika trasy     Trasa měří kolem 26km a převládají lesní cesty a chodníky. Prudší stoupání byla jen v okolí skal. Výhledů bylo hodně na začátku a konci túry (přibližně z bodu 18 až dolů do Sušic trvá ničím nerušený výhled), v její střední partii se jde lesem. Trasa vede po turisticky značených cestách a GPS jsem potřeboval pro odbočení k památníku, bod 9, dále mezi body 11 a 12, kde skrz bláto byla značená cesta neschůdná a musel jsem jít lesem (podrobnosti jsou uvedený níže) a hodila se mi také v Dolních skalách bod 17. Co se týče fyzické náročnosti, tak pokud není bláto, je to túra průměrná, pokud je bláto je náročná a to platí i o následném čištění bot po příchodu domů.

Ještě několik poznámek

1.  V bodě 2 nepřehlédněte vrata protipovodňové stěny, přes která je potřeba přejít na její druhou stranu. (obr.1)

2.  K vršku Soudná bod 7 jsem zamířil s nadějí pěkného výhledu. Výhled tam sice byl, ale nikterak mne nenadchl. Navíc při zpáteční cestě jsem se trochu zamotal v tamní farmě, jak ukazuje šedá linka. Naštěstí mi nikdo nevynadal a ven jsem se také dostal.

     Fotka

Pozorovatelna?   bod 4;   Celá trasa    Kousek za Fotka Fotka Fotka Otrokovicemi mne zaujala betonová homole z prvních dvou obrázků. Nevím k čemu měla sloužit, mě napadá jen CO nebo protilitecká pozorovatelna, ale ty bývají zapuštěné v zemi, jako třeba ta z obr. 3, která je k vidění nad Vsetínem. A tak mi tato betonová homole zůstává trochu záhadou.

Pomník paradesantu Bohuš   bod A;   Celá trasa   Je cca 200m Fotka od cesty a šel jsem k němu po šedé lince z bodu 9.

Největší bláto   bod 11 až 12;   Celá trasa    Jak jsem Fotka Fotka Fotka Fotka se zmínil již v úvodu, bláto bylo hlavní nepříjemností této túry a nejhorší to bylo mezi body 11 a 12;. Obrázek 1 ukazuje začátek cesty v bodě 11. Tady se to dalo ještě obejít. O kousek výš, to však již nebylo možné, jelikož stromky a křoví rostly těsně vedle cesty, obr. 2. Aby to bylo ještě složitější, tak u cesty začínala jakási "bariéra" z pořezaného křoví obr. 4, znemožňující mi, pokračovat v cestě nahoru. Šel jsem tedy kolem ní v naději, že někde musí skončit. No jo, jenže ona skončila u další rozblácené cesty, obr.3, ve které také bylo bláto až po kotníky, případně i výš.

Nějak se mi podařilo dostat na druhou stranu této cesty a mohl jsem pokračovat vzhůru. Netrvalo to však dlouho, cesta zahýbala vpravo. Tak mi nezbylo, než zase přes to její bláto přelézt zpět a zamířit k původní cestě. Tu jsem také nějak přebrodil a dál pokračoval lesem až do bodu 12.

Tuto mou anabázi ukazuje šedá linka v mapě.Budačina   bod 13;   Celá trasa   Tato skála Fotka Fotka Fotka Fotka (obr. 1) se mi ze všech, které jsem při této túře prošel líbila nejvíc. K jeskyňce (obr. 2), která v ní je, je potřeba vyšplhat po skále pár metrů vzhůru, na vrchlovém kamenu si někdo dal práci s vytvořením toho, co je vidět na obr. 3. V této přírodní památce však jsou i další skály obr. 4.

Zuzančina studánka a Miláčka   bod 14 a 15;   Celá trasa    Studánka je na Fotka Fotka Fotka prvních dvou obrázcích, skála Miláčka na třetím. Jak ke svým jménům přišly si můžete přečíst ZDE.

Sv. Hubert   bod 16;   Celá trasa    V tomto místě Fotka Fotka stojí Boží muka se sv. Hubertem, ale také pěkné, ze tří stran kryté, turistické odpočívadlo.

Skalní věž Dolní skály   bod 17;   Celá trasa    Tyto skály Fotka Fotka Fotka byly mou poslední zastávkou na této túře.


A   t o t o   j e       E n d