Fotka Fotka Fotka Fotka Fotka Fotka Fotka Fotka Fotka Fotka Fotka

Z a j í m a v o s t i   z   t o u l e k

Podbeskydská pahorkatina
Z Teplic nad Bečvou přes Zbrašovské jeskyně a Temné skály do Hranic

Teplice nad Bečvou;žst-Zbrašovské aragonitové jeskyně-Mariánské údolí-Temné skály-Sv. Eustach-Památník partyzánů-Valšovická jezírka-Nad jezírky-Nad Rybáři rozcestí-Javorová studánka-Židovský hřbitov-Hranice na Moravě;žst
 

Charakteristika trasy     Trasa měří kolem 16km a převládají lesní cesty a chodníky. Nemá žádná prudká stoupání ani jiné náročné části, a tak to byla taková příjemná procházka lesem. Výhledy nebyly, pominu-li její úplný závěr - cestu k Javorové studánce. Cesta k této studánce, stejně jako kolem Temných skal byla trochu složitější na orientaci a GPS se mi hodila. Zbývající úseky vedou po turisticky značených cestách.

Ještě několik poznámek

1.  Pokud se trefíte do otevírací doby Zbrašovských jeskní, navštivte je - bod 2.

2.  Uzávěru přes bod 16 není potřeba brát vážně. Vedle plotu, kterým je tamní staveniště obehnáno, se normálně chodí.Temné skály   bod B;   Celá trasa    V mapě zakreslená FotkaFotka Fotka odbočka z bodu 5 nesouhlasí se skutečností, správná je šedá linka. K Temným skalám jsem odbočil v bodě A - přišel jsem k nim zleva. Lepší asi by bylo zajít zhruba na úroveň bodu 6, tam přejít potok a ke skalám přijít zprava.

Od skal jsem dál pokračoval, po v mapě nezakreslené cestě - šedá linka, k bodu 7.Svatý Eustach   bod 7;   Celá trasa   Tato kaplička? Fotka Fotka je cca 50m jižně od křižovatky s odpočívadlem. (Šedá linka vedoucí z bodu 7 na západ je omyl.) Sv. Eustach je obdobně jako Sv. Hubert patronem myslivců.

Pomníček partyzánům   bod C;   Celá trasa    Zabila je mina, Fotka na kterou šlápli. Pomníček je cca 50m vpravo od cesty.

Valšovická jezírka   bod 8;   Celá trasa   To poslední a Fotka Fotka největší jezírko bylo prázdné. Voda zřejmě odtekla tak rychle, že místní vodník Bublinka Rudolf si při zběsilém útěku za ní, zapomněl na pařezu i lucerničku. (Obr. 1 fialová šipka vpravo) Zbývající jezírka vodu měla.

Javorová studánka   bod 10;   Celá trasa    Studánce je Fotka Fotka prý více jak 100 let, je pěkně opravená a posezení u ní je také pěkné.

Povrchnost   bod 12;   Celá trasa    Když jsem Fotka Fotka procházel Hranicemi, zaujala mne jezdecká socha pana prezidenta Masaryka. Na jejím povrchu je spousta hezkých myšlenek - obr.1, ale do hloubky neproniknou, protože rozměr "hloubky" soše chybí - obr. 2.

Možná tuto sochu lze chápat i jako symbol naší doby - všude plno krásných slov a myšlenek, ale je to jen slupka, hloubku to nemá.Židovský hřbitov   bod 14;   Celá trasa    Toto byla Fotka Fotka poslední zastávka této mé túry. Hřbitov je uzamčen a klíč lze zapůjčit, proti vratné kauci 200 Kč, v informačním centru (TIC) bod 13. Více o hřbitovu je ZDE


A   t o t o   j e       E n d