Fotka Fotka Fotka Fotka Fotka Fotka Fotka Fotka Fotka Fotka Fotka

Z a j í m a v o s t i   z   t o u l e k

Podbeskydská pahorkatina
Z Drahotuš do Lipníku nad Bečvou kolem vodopádů a hradu

Drahotuše;žst-Kaplička-Rybník Tofa-Vodopád u Rybářů-Nad Rybáři-Gabrielka-Kamenka-Za Krásnicí-Pod Helfštýnem-Vodopád u Podhůrky-Podhůrka-Závodí-Lipník nad Bečvou;žst
 

Charakteristika trasy     Trasa měřila kolem 22km a převládaly lesní cesty. Po fyzické stránce túru řadím mezi lehčí, ale při odchodu od rybníku Tofa je potřeba přejít potok po vyvráceném stromě, s čímž někdo může mít trochu problém. Trasa vede po turisticky značených cestách, vyjma část kolem již zmíněného rybníku Tofa. Túra se mi líbila. Co se týče výhledů, tak jich bylo celkem dost, a to i díky tomu, že stromy byly bez listí.

Ještě několik poznámek

1.  Z bodu 4 do bodu 6 jsem nešel přes bod 5, ale vrátil se do bodu 3 a dále pokračoval po šedé lince. Proto nevím zda cesta přes bod 5 je průchodná.

2.  Jde se i kolem větších či menších skalisek (obr.1, 2) a výhledy se také najdou (obr. 3).

     Fotka Fotka Fotka
Více obrázků z túry je ve fotogalerii


Boží muka   bod 4;   Celá trasa    Tato Boží muka Fotka Fotka Fotka byla opravena v roce 2017 a patří k těm méně běžným - Pána Ježíše je vidět zepředu zezadu i z boku, protože prostor, kde je jeho soška umístěna je otevřený, přesněji prosklený, do všech čtyř stran.

Rybník Tofa   Tofa   Celá trasa   Cesta kolem Fotka Fotka Fotka rybníku probíhala v klidu a míru, až do bodu B, kde jsem zjistil, že není jak se dostat na druhý břeh potoku, obr. 1. Vydal jsem se tedy proti proudu, hledat nějaký přes potok spadlý strom. Bylo jich tam spousta, ale vhodný jsem našel až v bodě C obr.2. I když na druhém břehu mne nic moc vábného nečekalo obr. 3, dostal jsem se bez problému na chodník kolem Bečvy.

Protože mezi body A a B nic zajímavého není, doporučuji z bodu A přejít rovnou na druhý břeh potoka po stromě v bodě C, pokud tam ten strom ještě bude.Střelnice?   bod 7   Celá trasa    Přibližně na Fotka Fotka úrovni bodu 7; mne zaujal, po pravé straně chodníku, docela vysoký, hliněný val, mající nahoře zbytky jakési betonové konstrukce. Tak jsem na něj vylezl a uviděl jsem to, co je na obr. 1 a když jsem došel na jeho konec tak to, co je na obr. 2.

Rozpomněl jsem se na svá vojenská léta, když nás honili na střelnici, která vypadala podobně. Tomu, že zde střelnice bývala nasvědčuje i název cesty do bodu 4: "Na střelnici".

Vodopád u Rybářů   bod 9;   Celá trasa    Při mé návštěvě Fotka Fotka měl vodu puštěnou v úsporném režimu, a tak vodopád moc nepřipomínal. Na obr. 1 výtok z trubky ukazuje, kolik vody vodopádem protékalo, a na obr. 2 je vlastní vodopád.

Helfštýn   bod 10;   Celá trasa    U hradu Fotka jsem se tentokrát nezastavoval a koukal na něj jen zespodu.

Vodopád u Podhůrky   bod 11;   Celá trasa    Podle tamních Fotka Fotka Fotka turistických ukazatelů jsou ty vodopády dva: Horní a Spodní. Na obr. 1 je cesta k tomu Hornímu a na obr.2 je Horní vodopád. Spodní vodopád jsem buď nenašel, nebo je to to, co je na obr. 3.


A   t o t o   j e       E n d