Fotka Fotka Fotka Fotka Fotka Fotka Fotka Fotka Fotka Fotka Fotka

Z a j í m a v o s t i   z   t o u l e k

Podbeskydská pahorkatina
Z Hranic do Lipníku nad Bečvou přes propast a hrad

Hranice na Moravě město;žst-Hůrka rezervace-vyhlídka U sv.Jana-zřícenina Svrčov-Na rozhraní-Hranická propast-Teplice nad Bečvou-Zbrašov-U Antonínka-Květoňka-Nad jezírky-Matějkovo zátiší-Pamětní deska ředitele Hermanna Reusse-Maleník rozcestí-Nad Hubertem-U Huberta-Pod Krásnicí-Pod Helfštýnem-hrad Helfštýn-Týn nad Bečvou-pomník Gabrielky-Lipník nad Bečvou;žst
 

Charakteristika trasy     Trasa měří 24km a převládají lesní cesty. To je ta dobrá zpráva, ta špatná je, že tyto lesní cesty jsou asfaltové. Po fyzické stránce túru řadím mezi lehčí, nejsou na ni žádná stoupání co by stála za řeč. Až na část mezi body 8 a 13 a pak ještě okruh kolem hradu, se jde po turisticky značených cestách. Z túry se mi nejvíce líbil její začátek - průchod NPR Hůrka, ve které je i propast a potom až její konec - Helfštýn, který je však v lednu nepřístupný (stejně jako Zbrašovské aragonitové jeskyně v areálu Lázní Teplice). To mezi tím bylo docela nezáživné a díky asfaltovým cestám i úmorné. V této nezajimavé části byly jediným zpestřením pomníčky v mapě zakreslené i ty v mapě nezakreslené. Co se týče výhledů, tak pár se jich najde.U svatého Jana - vyhlídka   bod 2;   Celá trasa    Neminout, je Fotka to pěkné místo.

Svrčov - bývalý hrad   bod 3;   Celá trasa   Ruiny tam sice Fotka Fotka žádné nejsou, ale pohled do údolí je pěkný, opar neopar.

Hranická propast   bod 4;   Celá trasa    Působí impozantně, Fotka Fotka Fotka a z celé túry mne zaujala nejvíce.

Skála a rozhled   body 5 a 6;   Celá trasa    Z křižovatky Fotka Fotka Fotka Fotka jsem si všiml, na úrovni bodu 5, skály z obr. 1. Cestu k ní jsem však nenašel. Všude kolem byly ploty.

Bod 6 je v mapě označen jako vyhlídkové místo. Mně ve výhledu bránilo zorané a rozblácené pole (obr. 2), možná by pomohlo stoupnout si na špičky, ale to mne v tu chvíli nenapadlo. Zato mě tam zaujal rodinný kříž.Pomníčky     Jak jsem se již zmínil v popise trasy, zbytek cesty až po Helfštýn byl nezajímavý a jediným zpestřením byly pomníčky.

1.   Ing. Josef Pitron   bod 7;   Celá trasa    Pomníček není v mapě zakreslen.

Fotka Fotka

2.   Matějka František   bod 9;   Celá trasa    Fotka Fotka Pomníček je zakreslen v mapě.

3.   Dr. Hermann Reuss    bod 10;   Celá trasa    Fotka Fotka V mapě zakreslený pomníček zajímavý tím, že je součástí studánky.

4.   Neznámý    bod 13;   Celá trasa    Fotka V mapě nezakreslený pomníček a žádný nápis jsem na něm nenašel. Že se jedná o pomníček sice jen usuzuji, ale svíčky u jeho paty k této doměnce svádějí také.

5.   Gabrielka    bod 16;   Celá trasa    Fotka Fotka Tento pomníček dcery skladatele Bedřicha Smetany je až za Helfštýnem v Týnu nad Bečvou. Více o něm je ZDE. V mapě zakreslen není.Helfštýn   bod 15;   Celá trasa    Hrad se mi Fotka Fotka líbí, ale v tuto roční dobu bývá nepřístupný. Rozhodl jsem se jej obejít v naději pěkných výhledů. Výhledy se však nekonaly - křoviska kolem byla moc vysoká.


A   t o t o   j e       E n d