Fotka Fotka Fotka Fotka Fotka Fotka Fotka Fotka Fotka Fotka Fotka

Z a j í m a v o s t i   z   t o u l e k

Vsetínské vrchy
Po skalách kolem Bystřičky 2

Bystřička přehrada; parkoviště-Klenov-Svantovítova skála-Pod vršky-Žaba-Čtyřicetdvojka-U Šimčíků-Medůvka-Větrný mlýn-Skypalova skála-Malá Lhota-Bystřička přehrada; parkoviště
 
Související túra:    Po skalách kolem Bystřičky 1

Charakteristika trasy     Trasa měří 23km a vede po lesních cestách a chodnících, vyjímkou je málo frekventovaná silnice mezi body 15 a 16. Po fyzické stránce je túra trochu namáhavější a bez GPS bych ji nešel. Moc se mi líbila.

Ještě několik poznámek

Počáteční část túry vede po okrajich chráněných území, nebo přes ně. V chráněných územích platí jistá omezení a pro základní informaci o nich koukněte ZDE.

Fialová linka ukazuje sice namáhavější, ale hezčí trasu mezi body 2 - 3. Viz také túru Po skalách kolem Bystřičky 1.

Z bodu 4 do bodu A vede vyšlapaný chodník. Důvodem proč po něm jít nahoru, jsou hezké výhledy (obr.1 a 2) a také možnost dojít ke Svantovítově skále. Viz opět túru Po skalách kolem Bystřičky 1.

Mezi body body 10 a 11 přímá cesta, tak jak je zakreslená v mapě, již neexistuje, ale je tam cesta znázorněná šedou linkou.

     Fotka Fotka
Více obrázků z túry je ve fotogalerii


Svantovítova skála   bod 5;   Celá trasa    Na rozdíl Fotka Fotka od túry Po skalách kolem Bystřičky 1, jsem tentokrát k ní šel spodem. I tento spodní pohled na ni se mi líbil. A možná, že se i odtud dá dostat ke skále - nahoru totiž vedl nějaký prošlapaný chodníček.

Labutě    Když jsem se Fotka vracel od Svantovítovy skály, letěly nade mnou na jih labutě. Nevím odkud mne znaly, ale všechny mi, na rozloučenou, mávaly křídly, tak jsem jim zamával také - rukou.

Žába   bod 9;   Celá trasa    Nevím zda to Fotka Fotka bylo sněhem, ale mi se v těchto skalách žábu rozpoznat nepodařilo.

Čtyřicetdvojka   bod C;   Celá trasa    Kde tato skála Fotka Fotka Fotka Fotka přišla ke svému zajímavému jménu, se mi zjistit nepodařilo. Nahoru ke skále jsem šel z bodu 13, po v mapě nezakreslené cestě a pak chodníkem, až do těsné blízkosti skály - šedá linka v mapě. Dolů do bodu 14 jsem šel cestou jinou, ale ani ta není v mapě zakreslená.

Ty skaliska jsou tam minimálně tři. První je v bodu B obr.1, vlastní Čtyřicetdvojka je bod C obrázek 2, no a na obr.3 je skalisko z bodu D, u kterého je dokonce posed. Pohled dolů se mi líbil také obr.4.Skály Medůvka a Skypalova   body 18 a E;   Celá trasa    Skály se mi Fotka Fotka Fotka líbily a z jedné je vidět na druhou. U silnice, po které jsem šel od Medůvky ke Skypalově skále, je pěkná replika dřevěného větrného mlýnu - bod 20 obr. 1.

K Medůvce (obr.2) vede modře značená trasa. Jenže jsem ji nějak "ztratil", svah byl zaneřáděný zasněženým chrastím a dostat se nahoru ke skále nebylo úplně jednoduché. Nejschůdnější mi přišlo odbočit v bodě 19 (kousek za plotem lesní školky) a jít nahoru podle šedé linky v mapě.

Ke Skypalově skále (obr.3) cesta nevede. Já jsem zašel do bodu 21 a z něj, po prošlapaném chodníku, později pak lesem, až nahoru ke skále.

Dvě bezejmenné skály   body 22 a 23    Celá trasa   Tam kde měla být ta Fotka Fotka bližší Skypalově skále - bod 22 jsem viděl to, co je na obr. 1, a tak nevím, je to skála není to skála? Ta vzdálenější, bod 23 je na obr. 2.

Od Skypalovy skály jsem k nim šel lesem po vyšlapaném chodníčku, šedá linka v mapě, který pak vedl po louce za usedlosti bod F a nakonec se napojil na lesní cestu vedoucí kolem těchto skal.Jedna bezejmenná skála   bod 24    Celá trasa   Byla to současně Fotka Fotka i poslední zastávka této túry. Skála je cca 50m od bodu 24 a první obrázek ji ukazuje shora a druhý ze strany.


A   t o t o   j e       E n d