Fotka Fotka Fotka Fotka Fotka Fotka Fotka Fotka Fotka

Z a j í m a v o s t i   z   t o u l e k

Vsetínské vrchy
Po skalách kolem Bystřičky 1

Bystřička přehrada; parkoviště-Klenov-Zámčisko-Svantovítova skála-Štípa-Kníže Svatopluk-Kámen slunovratů-Brdo-Dušná-Lopunice-Pod Vsackým Cábem-Vsacký Cáb-Pod Ptáčnicí-Santov památník-Pohořelisko-Bystřička přehrada; parkoviště
 
Související túra:    Po skalách kolem Bystřičky 2

Charakteristika trasy     Trasa měří 24km a vede, až na část bezprostředně kolem přehrady, po lesních cestách a chodnících. Co se týče fyzické námahy a obtížnosti na orientaci, tak mezi body 2 a 11 je několik náročných míst, ale zbytek trasy mi přišel jako průměrný. Převažují turisticky značené cesty, ale na těch neznačených jsem byl rád, že jsem sebou měl GPS. Výhledů bylo hodně. Túra se mi moc líbila.

Ještě několik poznámek

Počáteční část túry vede po okraji nebo přes PR Klenov. V chráněných územích platí jistá omezení a pro základní informaci o nich koukněte ZDE.

Přibližně v bodě 2 jsem odbočil nahoru ke skalám a do bodu 4 jsem šel po, v mapě zakreslené, fialové lince.

V mapě uváděná cesta z bodu 5 nahoru již neexistuje. Jakýsi její zbytek končí v bodě 6 a dál se jde chodníčkem v trávě (fialová linka) - ona tam je totiž mýtina.

Ke Svantovítově skále (bod 11) není potřeba jít přes bod 9, ale lze použít v mapě nezakreslený chodník, přibližně znázorněný fialovou linkou mezi body 8 a 10.Výhledy    Jak jsem Fotka Fotka se již zmínil, túra nabízí spostu hezkých výhledů, a ty první začínají už cca 500m od parkoviště - obr. 1 a 2.
Více obrázků z túry je ve fotogalerii


Klenov   body 2 - 3;   Celá trasa   Následující Fotka Fotka Fotka Fotka Fotka Fotka fotky ukazují něco z toho, co jsem viděl v této části túry.

Klenov Jazévky   mezi body 3 - 4;   Celá trasa   K této západní Fotka Fotka Fotka Fotka části Klenova jsem šel napřed po její jižní straně, avšak poté co jsem přišel na úroveň skal, přešel jsem na severní stranu, jak ukazuje fialová linka mezi body 3 a 4 . Cesta byla docela krkolomná - klouzala a někde ji komplikovaly i popadané stromy obr. 1. Na obrázcích 2 a 3 je něco z toho co tam je k vidění a poslední obrázek ukazuje porost, přes, který jsem se od poslední skály musel protlačit dolů do bodu 4 . Příště bych zkusil jít z bodu 3 po v mapě zakreslené cestě, a pak z ní odbočit dolů a ke skalám pokračovat rovnou po jejich severní straně.

Svantovítova skála   bod 11;   Celá trasa    Skála je Fotka Fotka Fotka pěkná, rozhled od ní také, jen chodníček k ní byl zarostlý obr. 3. (Nahoru ke skále se možná dá dostat také tak, že z bodu 8 budete pokračovat po modré značce pod skálu a tam je jakýsi prošlapaný chodníček vedoucí vzhůru.)

Kníže Svatopluk a slunovratový kámen   bod 12;   Celá trasa    Jsou jen několik Fotka Fotka desítek metrů od sebe. U slunovratového kamene není žádné povídání a tak nevím, jak se podle něj pozná, že nastal slunovrat.

ok2kjt   bod 13;   Celá trasa    Pokud jste Fotka z ok2kjt silně zmateni, netrapte se nad tím. Znamená to jen, že nejste rádioamatéři. (ok2kjt je mezinárodní volací značka tohoto konkrétního vysílače.) No, a co se stane pokud si radioamatér nedá pozor na větry, ukazuje toto kratičké vídeo.

Tábor?   bod 17;   Celá trasa    V těchto místech Fotka Fotka bývá asi nějaký dětský tábor, a to "kolo štěstí" z druhého obrázku jde opravdu roztočit.

Tma            A pak po Fotka Fotka celém kraji nastala tma, a já měl po rozhledech. Ale zase jsem mohl vidět věci tak, jak bych je při sluníčku neuviděl.


A   t o t o   j e       E n d