Fotka Fotka Fotka Fotka Fotka Fotka Fotka Fotka Fotka

Z a j í m a v o s t i   z   t o u l e k

Beskydy
Z Hutiska - Solanec na Vsackou Tanečnici - památník a kolem dalších památníků zpět
 

Hutisko Solanec; parkoviště-Pod Mísnou-kóta 646-Díly-kóta 701-Pod Díly-Díly rozcestí-Mísná-Vsacká Tanečnice památník-Pod Leštím-Památník lesní reformy-Pod Misnú-památník T.G.Masaryka-Pomník Charlotty Garrigue Masarykové-Hutisko Solanec; parkoviště
 
Charakteristika trasy     Trasa měří 19km a vede po lesních cestách, sem tam i chodnících. Co se týče fyzické námahy a obtížnosti na orientaci, řadím ji mezi středně náročné. Převažují turisticky značené cesty, ale skrz tu neznačenou menšinu doporučuji mít sebou GPS. Výhledů je dost a pěkných (obr. 1 a 2).

Ještě několik poznámek

Mezi body 2 a 3 jsem šel po traktorem uježděné louce mimo značku (šedá čára). Přišlo mi, že tam byl lepší výhled.

Pokud si odskočíte do bodu 6, za v mapě slibovaným velkým výhledem (mimochodem, nijak mě nenadchl), vracejte se, mezi body 7 a 8 po v mapě zakreslené trase. Já jsem šel po neznačené cestě (šedá čára v mapce), která pak přešla v zarostlý chodník a navíc vedla, aspoň mi to tak přišlo, přes pozemek nějaké chatky.

Mezi body 11 a 12 nesouhlasí v mapě zakreslená cesta se skutečností. Jděte podle turistických značek na stromech.

Z bodu 13 do bodu 15 vede v mapě nezakreslená zkratka (šedá čára).

     Fotka Fotka

Prohlý hřeben     Tento domek Fotka mne zaujal svým prohlým hřebenem střechy. Napřed jsem myslel, že to je optický klam, ale pak jsem se přiklonil k názoru, že to je skutečnost.   

Vsacká Tanečnice - památník    bod 9  Oproti letošnímu Fotka Fotka Fotka červnu, kdy jsem zde byl naposled, se celkem nic nezměnilo - ani památník se nedčkal nové tabule s textem (obr. 2). Nahoru na Tanečnici jsem nešel, byl jsem tam v tom červnu (obr.3).

Památník lesní reformy  bod 17   Na tomto Fotka Fotka památníku je zajímavý pahýl stromu po jeho levé straně (s hnědým flekem) - on je totiž betonový. V obdélníkovém otvoru nad flekem je v krabičce sešit, nejspíš sloužící jako návštěvní kniha, nedíval jsem se do něj.

Kozí škola      Nohy mne Fotka vedly i kolem kozí školy, kde zrovna probíraly chůzi po dvou zadních.

Památník T.G.Masaryka  bod 21;   Celkem neobvykle Fotka Fotka řešený památník pana prezidenta. Na budově za památníkem jsou ještě pamětní desky dvou, zde působících, osobností.

Pomník Charlotty Garrigue-Masarykové  bod 22;   Je jen cca 300m Fotka Fotka od památníku jejího manžela, pana prezidenta T.G.M., a prý je to její jediný pomník v naší republice.

Hutisko - Solanec      Když jsem Fotka Fotka Fotka Fotka túru začínal, zaujal mne při pohledu dolů na Hutisko - Solanec tamní kostel (obr.1), a tak jsem si po návratu z túry k němu odskočil. Na 2. obrázku je lavička, která mne u kostela zaujala. Třetí obrázek je onen kostel (bod 23). Poslední fotka je památník obětem první a druhé světové války, který je těsně u parkoviště (bod 24).


A   t o t o   j e       E n d