Z a j í m a v o s t i   z   t o u l e k

Beskydy
Z Frenštátu na Velký Javorník a dále přes dvanáctero kopců a dvě studánky do Hostašovic na vlak.

Frenštát pod Radhoštěm;žst-Mařenčina studánka-Koliba;rozcestí-Kaple sv. Panny Marie Lurdské-Horečky-kóta 579-Nad Horečkami;rozcestí-kóta 748-Velký Javorník-Malý Javorník;rozcestí-U pramene Jičínky-Pramen Jičínky-Rybníčky-kóta 677-Pod Kamenárkou-Kamenárka;rozcestí-kóta 732-Dlouhá-Krátká-Krátká (Hodorf);rozcestí-Hodorf-kóta 738-Huštýn;rozcestí-Huštýn-Trojačka;hřeben-Trojačka-kóta 661-Trojačka;rozcestí-Oprchlice-kóta 627-Trojačka pomník-Hostašovice;žst
 
Charakteristika túry     Túra měří 22km a řadím ji k těm pěkným, i když trochu obtížnějším - jsou na ní dost prudká stoupání. Jde se většinou lesem, ale přesto je rozhledů hodně. Celá vede po turisticky značených cestách a potíže s orientací jsem neměl. O studánkách, které jsem navštívil se zmiňuji níže.

Ještě dvě poznámky

Odbočka v bodě 3 je snadno přehlédnutelná - je to jen v trávě prošlapaný chodník (obr. 1).

Také odbočení v bodě 18 je potřeba si trochu pohlídat, červená šipka, která toto odbočení označuje, není bezprostředně u cesty (obr. 2).

     Fotka Fotka

Studánky     Byl jsem u pěti studánek.

Mařenčina - bod 4. Studánka je součástí památníku básníka Josefa Kaluze. Je udržovaná, a proti nečistotám je chráněná otevíracím poklopem. Její vodu jsem ale nechutnal.

Fotka Fotka

Na Horečkách Fotka Fotka - bod 6, obr.1. a Pavoučí - bod 7, obr.2. Tyto studánky jsou kousíček od sebe, vypadají nevábně a myslím, že jejich voda se k pití nehodí.

Pramen Jičínky - bod 11. Fotka Fotka Doporučuji nevynechat, stojí za návštěvu a vodu má dobrou. Navíc je u něj i odpočívadlo.

Hodorf - bod 14. Fotka Fotka Nějaká voda v ní sice byla, ale nepůsobila příliš lákavě.Panna Marie Lurdská  (bod 5)   Kaplička pochází Fotka Fotka z roku 1902 a v její historii je jedna zajímavost. V roce 1978 dospěli komunisté z Frenštátu k závěru, že kaple připomíná bunkr a tak je ji potřeba zbořit. Neuvědomili si však, že kaple je na katastru Trojanovic a ne Frenštátu a tudíž jejich přání nemusí být splněno. A tak se stalo, že kaplička stojí, zatím co komunimus dávno padnul.

Velký Javorník  (bod 9)   Nabízí nádherné Fotka Fotka Fotka výhledy od chaty i z rozhledny.

Krátká (Hodorf) rozcestí  (bod 13)   Docela zajímavé místo. Fotka Fotka Fotka Fotka Fotka Kromě odbočky ke studánce, je zde kříž (obr.1), nějaký kámen (obr.2), za kamenem keška (obr.3) (Keškobrání bylo už v roce 2018 a tak jejím prozrazením snad nikoho nenaštvu. Já jsem ji objevil bez GPS, jen díky své zvědavosti.) a také je zde odpočívadlo bez střechy (obr.4), protože střecha se používá k opékání buřtů (obr.5).

Pomník odboje  (bod. 17)   Mimo oficiální Fotka Fotka Fotka pomník, je tam i jakýsi produkt lidové tvořivosti. V přední části tohoto "areálu" jsou lavičky, kde se dá pěkně posedět a pokud vám svačina vydržela až sem, můžete si na ni pohodlně pochutnat.

Turistický přístřešek  (bod 19)  již neexistuje. Fotka Zbylo z něj jen to co vidíte na obrázku, proto nepočítejte, že v případě deště se tam před nim schováte.


A   t o t o   j e       E n d