Z a j í m a v o s t i   z   t o u l e k

Beskydy
Okolo Řeky

Smilovice pošta;bus-Památník vzniku 1. ČSR-Godula-Chata Ondráš-Památník vydání tolerančního patentu-U tolerančního památníku-Ropičník rozcestí-Křivý-Pod Ropičkou;sedlo-Ropička-Ropička chata-kóta 915- Příslop-Pod Velkým Lipovým-Velký Lipový-Šindelná sedlo-Šindelná-Pod Javorovým-kóta 916-Gutské sedlo-Třenec Guty;bus konečná
 

Hezká túra, která obchází celé údolí Řeky. Zajímavé bylo, že když jsem ji začínal byl krásný jarní den. Pod Velkým Lipovým jsem vstoupil do zimy a za Šindelnou zima končila a ocitl jsem se v jarním podvečeru - jak dokládají první tři fotky.


Charakteristika túry     Měří 21km, je středně těžká a výhledů má dost. Převážná část túry vede po turisticky značených cestách, ale mějte sebou GPS, protože v první části trasy, vedoucí po úbočí Goduly, by jste se asi zamotali v tamních neznačených, lesních cestách.

Několik poznámek

Pokud chcete jet autem, je možné zaparkovat přimo ve Smilovicích u autobusové zastávky, nebo u hřbitova bod 2. Konec trasy si však musíte upravit, aby jste se k autu mohli vrátit.

V bodě 10 je potřeba odbočit cca 15m vpravo a tam je ten správný chodník. Pokud neodbočíte a půjdete rovně, budete se zbytečně prodírat křovím.

Na vrchol Křivý cesta v mapě zakreslena není, ale vede tam z bodu 11. V bodě 12 se napojíte zpět na asfaltku, ale připadlo mi, že vlevo vede i lesní cesta, která na asfaltku vyústí v bodě 13. Ale je to jen můj dojem - nešel jsem po ní.

Někde kolem bodu 14 je nezakreslená cesta doleva. Pokud si ji projdete, budete mít o jeden hezký výhled více. Zpět na trasu se napojíte kolem bodu 15.

V bodu 16 je v mapě nezakreslená cesta na Ropičku, z jejíhož vrcholu sejdete k chatě, bod 17.

Odbočka na cestu obcházející vrchol Ropice začíná zhruba v bodě 19, tedy dříve než jak je nakreslena v mapě. Ona celá tato cesta (mezi body 19 a 20) je v mapě zakreslena výš, než odpovídá skutečnosti - šedá čára v obr.4.

     Fotka Fotka Fotka Fotka

Dobíjecí stanice     Věděli jste, Fotka že si ve Smilovicích každé ráno sluníčko dobije baterky, aby během své cesty kolem naší Země nezůstalo někde "viset" a nemuselo volat odtahovku?

Mužíci  (bod 6)   V těchto Fotka Fotka místech si ještě v roce 2018 (obr.2) spokojeně žila rodinka kamenných mužíků.

Památník a lípa  (bod 7)   Jen kousek od Fotka Fotka Fotka Fotka sebe se nacházejí památník vzniku republiky a lípa vzniku nového tisíciletí. Zatímco cedulce památníku věřím, cedulce lípy nevěřím. Dvacetiletá lípa vypadá jinak.

Mraveniště     Cestou jsem Fotka potkal, nedaleko od sebe, dvě rozbitá mraveniště. A tak mravenečci měli spoustu práce, když odstraňovaly následky lidské hlouposti.

Toleranční památník  (bod 9)   Letos, 13. října, uplyne Fotka Fotka Fotka 240 let od vydání Tolerančního patentu, který umožnil křesťanům augsburského (luterskérského), helvetského a řeckopravoslavného vyznání vystoupit z ilegality a hlásit se ke své víře veřejně. Památník na Godule byl postaven v roce 1931, a to na místě, kde evangelíci před vydáním tohoto Patentu mívali své tajné Bohoslužby.

Značení ?     Těchto sloupků Fotka Fotka jsem, během svých toulek, viděl celkem dost. Některé stály, jiné byly vyvrácené. Ale, že je na nich šipka a písmeno omega jsem si všimnul až tady. Že by šipka ukazovala kudyma se jde na konec všeho se mi nechtělo věřit. (Pro neznalé. Alfa a omega [A Ω] jsou prvním a posledním písmenem řecké abecedy a používají se již od starověku jako symboly značící počátek a konec, tedy celek. Třeba v Bibli: Já jsem Alfa i Omega, praví Pán Bůh, ten, který jest a který byl a který přichází, Všemohoucí.)

A tak blíž pravdě bude asi můj druhý nápad, že se nejedná o písmeno omega, ale koňskou podkovu a tímto způsobem je značena trasa pro koníčkáře.Odpočívadlo  (bod 21)   Jedná se Fotka Fotka o relikt po červené turistické značce, která zde kdysi vedla a nyní je přesměrována na vrchol Ropice. Odpočívadlo chátrá a domnívám se, že už jej nikdo opravovat nebude.

Jak jsem se zmínil úplně na začátku, v těchto končinách jsem procházel zimou, což dokládají fotky.Šindelná sedlo  (bod 23)   Když jsem zde Fotka Fotka byl před necelými dvěma týdny, tak energetický obraz ještě visel. Při této mé návštěvě však ležel. Asi jej už bambelání ve větru přestalo bavit.


A   t o t o   j e       E n d