Z a j í m a v o s t i   z   t o u l e k

Přírodní park Oderské vrchy

Fulnek;parkoviště-Fulnek zámek-pomníček Zlatá svatba-pomníček Stříbrná svatba-Stachovický vrch-Kletné Pony express-Kletné přehrada-Kletenský les-rozhledna Olšová-Pohoř-bývalý Zlatý důl-Medvědí rokle; loupežník Šimák-Hraniční studánka-Stříbrné jezírko-Jestřabí-Žákovský háj; obelisk Jana Amose Komenského-Fulnek;parkoviště
 

Charakteristika túry     Základní túra bez odboček měří 22km, ale má zvědavost mi ji protáhla na 24km. Nejsou na ni žádná prudká stoupání nebo klesání, ani jiné přírodní překážky a tak ji, po fyzické stránce, řadím k lehkým. Většina ji vede po turisticky dobře značených cestách, ale skrz tu neznačenou část trasy doporučuji mít s sesbou GPS. Trasa je moc pěkná, vede přes lesy, louky a nabízí hezké výhledy na druhý "břeh" Moravské brány, tedy Beskydy, Hostýnské vrchy a z rozhledny je vidět i Jeseníky na opačné straně.


Ještě dvě poznámky.

Výhledy mezi body 11 a 16 jsou převážně zimní - koukáte totiž přes listnaté stromy a v létě, až naroste listí, toho asi moc vidět nebude (obr.1).

V bodě 12 lze odbočit doprava na v mapě nezakreslenou cestu, po které také dojdete na modře značenou turistickou trasu nad váma. Doporučuji jít touto zkratkou.     Fotka

Fulnek     První fotka Fotka Fotka Fotka Fotka ukazuje kostel Nejsvětější Trojice, když jsem ráno začínal, a druhá, když jsem večer končil. Obdobně, třetí fotka je pohled na rynek před túrou a na poslední je rynek po túře.

Památníky stříbrné (bod 3) a zlaté (bod 2) svatby      Na mapách.cz je chyba - přehodili těmto památníkům názvy. (Platí k 26.1.2021)

Více o rodu Čejků, kterým panství Fulnek patřilo v době, kdy byly památníky postaveny, je ZDE.

Památník Stříbrná svatba  (bod 3)   Je to ten Fotka Fotka vzdálenější od zámku a není jej z cesty vidět. Lze k němu dojít třeba z bodu 3, odkud k němu vede lesem prošlapaný chodník. Památník Zlatá svatba  (bod 2)   Je to ten Fotka Fotka bližší zámku a vede k němu cesta. Po přečtení informační tabule z druhého obrázku, mi přišla na mysl úvodní slova knihy Kazatel v Bibli:

"Marnost nad marnost! řekl Kazatel. Marnost nad marnost, všechno je marnost! K čemu je člověku všechno to pachtění, kterým se pachtí pod sluncem? Jedno pokolení odchází a jiné přichází, země však nehnutě trvá navěky."

Nebo rčení: "Člověk míní, Pánbůh mění."Stachovický vrch  (bod 4)   Pokud máte Fotka Fotka Fotka rádi rozhledy, tak v bodě 4 odbočte a jděte podle šedé čáry v prvním obrázku. Zpět na trasu se nejsnáze dostanete, když z bodu B půjdete po fialové trase přímo do bodu 5. (O žádný rozhled ani jinou pozoruhodnost nepřijdete.)

Kletné  (bod 7)   Zde, kromě přehrady Fotka Fotka Fotka je také stanice Československého Pony Expressu č. 21 - Suchdol nad Odrou.

Rozhledna Olšová  (bod 9)   Místo to je Fotka Fotka Fotka pěkné. Z rozhledny je daleký rozhled a posezení v altánku je také příjemné. Mimo to je zde Fotka i kříž, který mne zaujal jednak tím, že na vodorovném rameni má citát z Bible, a také svojí konstrukcí. Je svařen z železných U profilů, ale protože do nich jsou vsazeny dřevěné hranoly, vypadá při zběžném pohledu jako celodřevěný.

Ještě k tomu biblickému citátu. Ti, kteří si jej chtějí dát trochu do souvislostí nechť mrknou ZDE (Poznámka k odkazu: Jidášův otec Šimon je jiná osoba než Šimon, který je zmiňován na dalších místech.)Zlatý důl  (bod 10)   Je jako každý Fotka Fotka důl. Díra v zemi obehnaná ohradou. O kousek dál (bod 11) je ještě štola Pohoř, ale u té jsem se nezastavoval.

Loupežník Šimák  (bod 13)   Informační tabule, Fotka Fotka která je zde umístěna, mi rozšířila mé chatrné znalosti zbojníků / loupežníků, kteří zde ve Slezsku a na Moravě působili. K Ondráši, Juráši a Jánošíkovi, který v našich končinách jen hostoval, mi tedy přibyl i Šimák. (Loupežníky, kteří jsou našimi vrstevníky nepočítám.)

Výhled na Odry  (bod 15)   Ony ty výhledy Fotka Fotka Fotka tam jsou dva, těsně vedle sebe. Jeden je zpod elektrického vedení, druhý od kříže. K tomu druhému je potřeba z trasy obočit a kousek sejít dolů.

Hraniční studánka  (bod 16)   Chcete-li se Fotka Fotka Fotka ke studánce podívat, musíte opět z trasy dbočit a sejít kousek dolů.

Stříbrné jezírko  (bod 17)   Turistické značení Fotka Fotka Fotka na rozcestí ke Stříbrnému jezírku není ze směru od Oder vidět - je z opačné strany stromu. Proto je potřeba si tuto odbočku hlídat.

Po přečtení informační tabule (obr. 3) se nemohu zbavit dojmu, že dnešní ekologičtí aktivisté a ochránci přírody mají štěstí, že tehdy, v tom šestnáctém, sedmnáctém století ještě žádní ekologičtí aktivisté a ochránci přírody nebyli. Kdyby totiž byli, tak by určitě v Přírodním parku Oderské vrchy žádnou šachtu otevřít nedovolili. A pokud by toto povolení přece jen nějaký hnusný lobbista prosadil, tak po jejím uzavření, by se musela provést rekultivace.

Tedy, dneska by žádné Stříbrné jezírko neexistovalo, rak říční, čolek obecný a horský, kuňka, skokan, ropucha obecná, kosatec žlutý, vachta trojlistá a ďáblik bahenní by neměli kde žít a dnešní ekologičtí aktivisté a ochránci přírody by tady neměli koho chránit.

Obelisk J. A. Komenského  (bod 18)   Toto byl poslední Fotka Fotka cíl mé cesty. Problém byl v tom, že jsem k němu dorazil až za tmy. Proto mohu nabídnout jen pohled na obelisk nasvícený čelovkou a bleskem.


A   t o t o   j e       E n d