Z a j í m a v o s t i   z   t o u l e k

Kolem Olzy/Olše k jejímu soutoku s Odrou
 

Ropice;žst zastávka-Český Těšín-Chotěbuz-Louky nad Olší-Lázně Darkov-Koukolná-Dětmarovice-Věřňovice-Věřňovice pomníček padlým v Prusko Rakouské válce-Soutok Olzy/Olše s Odrou-Kopytov-Kališův kříž-Šunychl-Nový Bohumín;žst
 
Charakteristika trasy     Trasa měří 53km a nejsou na ni prakticky žádná stoupání. Její větší část vede po cestách s asfaltovým povrchem, ale zhruba od Dětmarovické elektrárny je až k soutoku cesta nezpevněná a pokud pojedete na silničním kole, bude to trochu namáhavější. Z Českého Těšína (bod 9) až do Chotěbuze (bod 13) se jede po hlavní silnici, která naštěstí má od bodu 11 širokou krajnici (obr. 1).

Ještě poznámka

V Karviné mezi body 14 a 16 lze projet po cyklostesce, přesto že podle mapy tato končí bodem 15. Jinak řečeno, v bodě 14 jsem neodbočoval, ale jel přímo a přes bod 15 pokračoval až do bodu 16, k mostu Sokolovských hrdinů (Darkovskému mostu). Tento úsek je znázorněn fialovou linkou v obr. 2. Stavba silnice, která tam probíhá s cyklosteskou nekoliduje (obr. 3).

     Fotka Fotka Fotka

Most Sokolovských hrdinů (Darkovský most)  (bod 16)   Kousek za tímto Fotka Fotka mostem, směrem na Těšín, byla ještě v padesátých letech minulého století pošta, kde nějaký čas pracovala moje máma. A tak se mi připomnělo, jak jednou přišla z práce a vykládala, že po jeho betonovém oblouku lozil nějaký opilý mládenc. Přežít to přežil, ale zda slezl sám, nebo jej sundávali hasiči si již nepamatuji.

Věřňovice  (bod 18)   Jez ve Věřňovicích Fotka Fotka je vybaven rybím přechodem (obr. 1). Jen asi 600m od jezu je pomníček padlým v Prusko-Rakouské válce z roku 1866 (bod 19, obr.2).

Brod přes Lutyňku  (bod 20)   Cestou jsem Fotka musel překonávat i brod, ale šnorchl jsem k tomu nepotřeboval.

Soutok  (bod. 21)   A pak už jsem zabrzdil až u soutoku Olzy/Olše s Odrou. Fotka Všude kolem bylo Polsko, jen já si hověl na špici Česka. Fotka Proti dobám minulým Fotka Fotka zde zmizel zátaras a přibylo hezké posezení. (Obrázek zátarasu pochází z roku 2018.)

Tři kříže  (bod 22)  Posledním místem Fotka Fotka Fotka kde jsem se zastavil, byl Kališův kříž a dva křížky rudoarmějců v Kopytově.


A   t o t o   j e       E n d