Z a j í m a v o s t i   z   t o u l e k

Beskydy
Pražmo-Vysutý vodopád-Čupel-Prašivá-Kotař-Pražmo
 Charakteristika túry     Túru řadím mezi lehké. Celá vede po turisticky neznačených lesních cestách a stezkách a má docela dost hezkých výhledů. Zajímavost má asi jen jednu, ale protože bylo sucho tak se nekonala - jde totiž o vodopád.

Vřele doporučuji mít sebou GPS, bez ní hrozí, že se zaběhnete. Budete totiž potkávat docela dost, v mapě nezakreslených, cest a chodníků. Podrobnější popis túry a obrázky jsou níže.


V mapě nezakreslené nebo nezaznačitelné cesty     Pokud jsem šel po cestě, která není v mapě zakreslená, nebo jsem ji neuměl do "Mapy trasy" zaznačit, udělal jsem snímek příslušné části mapy a v něm, fialovou linkou vyznačil cestu, po které jsem opravdu šel. Tento snímek, spolu s popisem jsem umístil sem do "Zajímavostí". Tedy, "Mapa trasy", neodpovídá přesně trase, kterou jsem skutečně prošel.

Vysutý vodopád     Cesta k tomuto Fotka Fotka Fotka Fotka vodopádu v mapě trasy zakreslená není. Proto je mapka kudy jsem k vodopádu šel, zobrazena na prvním obrázku. Z trasy jsem odbočil v bodě 3. Dále jsem pokračoval po stezce zhruba vyznačené fialovou linkou až do bodu 4, odkud už je vodopád vidět. Zpět jsem šel jinudy. Z bodu 4 jsem přešel do bodu 5, kde jsem se opět napojil na původní trasu.

Chcete-li se dostat bezprostředně k vodopádu, musíte sestoupit dolů do strže. A pokud máte v úmyslu se ještě někdy vrátit domů, musíte z této strže také vylézt. Jelikož její srázy jsou docela strmé, jak je trochu vidět na posledním obrázku, a předpokládám, že sjíždění strmých srázů po vlastním zadku, ani lezení nahoru po čtyřech není váš koníček, vemte si sebou 20m lana. Ale, aby tato námaha měla smysl, musí vodopádem protékat podstatně více vody, než, když jsem tam byl já.

"Mostek"  (bod 5)   On to vlastně Fotka mostek není, ale nevím jak to nazvat. V každém případě mne zaujalo, jakým způsobem obešli postavení můstku a říkám si, jak dlouho ty kmeny mohou vydržet než shnijí.

Taky mne dráždily ty dvě trubky. Od malička vím, že každá slušná trubka má začátek a konec. Tyto dvě trubky mají jen konec. Takže začátek, a tím pádem i smysl, měly asi někdy v dávných dobách, kdy naše země ještě nevysychala.V bodě 4     je potřeba obočit Fotka vlevo. Jak je z obrázku patrno, lze tuto odbočku snadno přehlédnout.

Čupel     K tomuto vrcholu Fotka Fotka jsem šel také po cestách, které nejsou v mapě zakresleny. Trasu jsem si zkrátil po stezce vedoucí z bodu 9 do bodu 10, počátek této stezky je vidět na druhém obrázku. V bodě 11 jsem z trasy opět odbočil a prošel přes Čupel až do bodu 13, kde jsem se napojil zpět na trasu. Vše je patrné z mapy na prvním obrázku.

Studánka     Zvláštní na ní Fotka Fotka bylo to, že trubka vedoucí vodu ze studánky pod silnicí, někde musela brát falešnou vodu. Ona totiž ze studánky žádná voda nevytékala, jak je vidno z druhého obrázku.

Odbočka v bodě 23     Tato odbočka Fotka již neexistuje. Sice jsem tam slezl, ale pohodlné to nebylo, jak je patrno z obrázku. Protože stezka dole, kolem potoka stále existuje, předpoklám, že odbočka k ní je nyní někde mezi body 22 a 23.

Poslední odchýlení od trasy     Někde kolem bodu Fotka 24 začala stezka klesat k potoku. Dole u potoka na ni však ležel vyvrácený strom a vypadalo to, že už se tama nechodí. Tak jsem pokračoval vrchem, jak je patrno z mapky


A   t o t o   j e       E n d