První návštěva Jezerní kotliny

Již v Zátiší býval Pavel po celé dlouhé měsíce klidným hochem. Stýkal se s mnohými kamarády, dobrými i špatnými. Nechyběl při žádné zábavě, při žádném podniku, které klukovský národ v okolí Zátiší uspořádal.

Ano, po dlouhé měsíce byl Pavel takový! V létě plaval, hrál kopanou, tábořil, v zimě bruslil, pěstoval hokej a jezdil na lyžích.

A přece vždy dvakrát do roka nadešla doba, kdy se Pavel změnil - a v těch obdobích se pak ani trochu nepodobal ostatním hochům, ani sám sobě z předchozích měsíců.

Trvalo to někdy jen pár dnů, jindy opět i týdny. První období přicházelo na Pavla vždycky, když se čerstvá země Fotka rozvoněla podivnou jarní vůní a když jarní vlažné větry zavály krajem. To vanutí bylo pro Pavla kouzelnou hudbou. Hudbou, přicházející z tajemných modravých dálek, z neznáma, plného tušených dobrodružství.

Druhé období nastávalo začátkem podzimu, kdy se horké dny změnily v zlaté, slunné hodiny, naplněné nasládlou vůní odumírání a stříbrnými závoji „babího léta", kdy se kraj chvěl smutkem z odchodu léta a kdy první listy žloutly a červenaly.

V těch zvláštních větrných dnech, ať jarních či podzimních, nestál Pavel o své kamarády ze Zátiší. V těch dnech mu připadali nudní a obyčejní. Neboť nepociťovali nic z toho kouzla vanoucích větrů, neměli nejmenší touhy po něčem neobyčejném jako Pavel.

V ty dny chodil jako ve snách. Nikoho si nevšímal, ve škole byl nepozorný. Někteří hoši o něm v těch dnech říkali, že je nafoukaný, jiní se mu smáli a přezdívali mu „náměsíčník". A on v takových dnech, když jeho doba přišla, utíkal ze známých ulic ven, za město a jediná jeho touha byla utéci pryč, daleko, kde by něco prožil.

I tady ve Spálených Mlýnech se zase dostal do těch starých pocitů, když jaro vniklo do městských ulic.

Toho roku přišlo jaro náhle a brzo se změnilo ve dny skoro letní.

Slunce pálilo a hoši jako na povel začali nosit jen krátké kalhoty a košile. Staří, zkušení lidé sice prorokovali, že jistě přijde ještě sníh s mrazíky, že takové náhlé teplo nemá dlouhého trvání, ale hoši se nestarali o to, jak bude zítra. Oblékali se tak, jak bylo dnes!

Jednoho dne uposlechl Pavel tajemného volání a utekl z ulic Spálených Mlýnů. Vydal se do kopců na západ od města, které ho již předtím dlouho lákaly.

Jak se vzdaloval od města, pociťoval stále větší volnost a rozjaření. Utíká pryč! Nechává za sebou všechno! I ty protivné kluky s Lojzou v čele.

Nepochopitelně veselý a spokojený ubíral se opuštěnými roklemi, přes řídké lesíky, přelézal kopce, přeskakoval

potůčky, šplhal na skalky a znovu sbíhal do dolíků, zarostlých kyselou trávou.

Zde byl kraj zcela opuštěný, skalnatý, nic se tu nedařilo. Silnice ho míjela, obce ležely daleko od těchto roklí, neúrodných úhorů a skalisek.

Pak si Pavel vyvolil jako směr další cesty jeden z potoků, proti jehož proudu šplhal výš a výš.

Chvílemi se prodíral hustými křovisky, někdy tak pichlavými a neproniknutelnými, že už by se málem raději vrátil. Ale nevzdal se.

Často potok padal malým vodopádem ze skaliska a Pavel se musel dostat nahoru, chtěl-li pokračovat ve své výzkumné výpravě. Tak šplhal po skále, máčený padajícím proudem vody. Právě zase překonal jeden takový výstup. Potok měl nazelenalou vodu a nejdříve tekl klidně v korytu mezi skalními stěnami. Po obou stranách se táhly dva úzké břehy, zarostlé sporou, tvrdou travinou. A zase plno křoví. Pak se koryto zúžilo tak, že se břehy úplně ztratily a potok se hnal vtěsnaný jen mezi skalní stěny.

Pavel nemohl vpřed, leda by šel vodou. Zkoušel cestu jinudy a objevil na pravé skalní stěně výstupky.

To bych nesměl být Zeman, kdybych se vrátil, pomyslel si pyšně. Musím vpřed za každou cenu! A začal stoupat po nebezpečných výčnělcích.

Výstupky ve skále se rozšiřovaly, až příkrá stěna přešla ve sráznou, zarostlou stráň, ale přece již snadněji schůdnou. Pavel nechával potok hluboko pod sebou a slyšel, jak tam dole řve a hlučí. Protější stěna byla skoro kolmá, nikde místečko, na něž by člověk mohl stoupnout bez nebezpečí, že se zřítí.

Pak se půda náhle narovnala a Pavel stál na táhlé planince. Výhled doprava zastiňovalo husté křoví a divoce rostoucí stromy, ale nalevo viděl hlubokou průrvu a na jejím dně se pěnil do běla potok, hučel z propasti až nahoru k Pavlovi, mezi kameny tam zpíval svou odvěkou zelenou vodní píseň.

Pavel zvolna a velmi opatrně postupoval po okraji propasti, až se mu náhle vydral z úst slabý výkřik překvapení.

Vyvrácený strom ležel přes propast tak, že značnou částí svého pně spočíval na protější skalní stěně, která v těch místech rovněž přecházela v plošinu.

Pavel zkusil stromem pohnout. Nic se nestalo.

„Ano, podívám se tam!" myslel si a již vsedal obkročmo na kmen. Pohyboval se po kmenu poposedáváním, až se dostal doprostřed propasti.

Hlava se mu zamotala a srdce prudčeji zabušilo, když pohlédl dolů. Podezřívavě se držel kmene. Ale kmen byl pevný a zcela bezpečný. Pavel se tak dostal až na druhou stranu.

Chvíli se zase dral houštím. Řídlo, mizelo a náhle se Pavel octl na kraji skalní kotliny, na jejímž dnu svítilo modré jezírko a zelenala se tráva.

Jako kamzík seskákal po skalních útesech až na dno tohoto podivuhodně objeveného kousku země. K západu se kotlina otvírala do pustého skalního údolí. Celou ji zalévalo odpolední slunce, žhavé a jásavé.

Pavel shodil tričko a vkročil zvolna do vody. Byla studená, ale jeho otužilé silné tělo se jí nezaleklo. Kráčel opatrně dále.

Samý písek! Čistý, zlatý a hrubozrnný písek. Pavel ho viděl v průzračné vodě. Položil se na ni a udělal několik temp. Kola se rozběhla po tiché hladině. Pavel schválně hodně rozpínal a natahoval ruce i nohy, protahoval celé tělo. Působilo mu radost napínat svaly tak jako kdysi doma, když cvičíval. Kde jsou ty časy! Od té strašné události toho nechal.

Několikrát přeplaval jezírko a zkoušel přitom různé způsoby plavání. Pak se koleny dotkl opět písku u břehu.

Vyšel z vody a cítil se silný, lehký. Něco ho nutilo, aby v té hebké trávě běžel, dělal přemety, dokonce si zacvičil i svou oblíbenou sestavu prostných.

Pak dlouhou dobu ležel na suchém písečném břehu mezi vodou a trávou. Voda mu smáčela paty. Opaloval se.

Cítil se spokojený a šťastný. Ano - sem bude chodit! Sem do Jezerní kotliny, jak ji hned pojmenoval. Tady se bude koupat, zde bude šplhat po skálách, cvičit a běhat.

Nebe zrudlo a skály dostávaly oranžový nádech, když Pavel opouštěl objevené území, rozradostněný a spokojený.

Šťastně se dostal přes krkolomný můstek a sbíhal dolů do kraje roklin a lučin, až dostihl Spálených Mlýnů.

To už večer roztáhl v ulicích své namodralé závoje, lidé dělali večerní nákupy a v oknech se rozsvěcovala světla.

* * * * *
Ukázka je z knihy "Chata v Jezerní kotlině", kterou vydala Olympia v roce 1988.
Obrázek není součástí knihy, ale byl přidán redaktorem stránek Svet3x.
Obsah
 
   
1. Co se děje v zátiší 5
2. Pavel Zeman 6
3. Výzva k zápasu 9
4. Naposled v ringu 11
5. Zapomínání 15
6. Do Spálených Mlýnů 17
7. Pavlova prohra 19
8. Pavel brání čest svého otce 22
9. První návštěva Jezerní kotliny 25
10. Podivný nález 30
11. Honba za vetřelcem 32
12. Tajemná kniha 34
13. Pavlův kamarád 37
14. Když měsíc přišel v kraj 40
15. Skrýš na půdě 42
16. Chvíle hrůzy 46
17. Ludva mluví o černých věcech 49
18. O Zavřené knize 53
19. Pavel bere Ludvu do učení 56
20. Tarantule se poprvé ozývá 59
21. Muž v šeru 61
22. Záhada Ludvovy torny 63
23. Skok do vodního propadliště 67
24. Slavnost červeného nebe 70
25. Pavel jde na návštěvu 74
26. Přízrak ve vikýři 76
27. Přátelé jsou rozděleni 79
28. Kde je Ludvova kniha? 82
29. Co je to logika 85
30. Hledání knihy 87
31. Noční návštěva 92
32. Ztracený sešit objeven 96
33. Nejkrásnější chvíle 98
34. Ludva má nápad 100
35. Náhrobek u skály 102
36. Potřebujeme 336 bedniček! 109
37. Zpěv nad údolím 115
38. Výprava za bednami 118
39. Překladiště 121
40. Plány do budoucna 123
41. Vyslechnutá rozmluva 125
42. Do nepřátelského ležení 128
43. Prázdniny v Jezerní kotlině 135
44. Odchod 140
45. Vůně fialového kvítí 142
46. Zloděj v překladišti 147
47. Mráček na nebi míru 151
48. Propast se zvětšuje 153
49. Pavel mluví s Ludvou 155
50. Jezerní kotlina není pro třetího! 158
51. Sám v Jezerní kotlině 161
52. Překvapení 164
53. Po stopách starých událostí 166
54. Pavel si doplňuje 170
55. Ludva se řítí do zkázy 172
56. Čekání na Bílých kamenech 174
57. Poslední pouta přetržena 177
58. Bolestná zpráva 179
59. Návrat 181
60. Išimakova práce 185
61. Konec těžké doby 187
* * * * *

Jaroslav Foglar
Chata v Jezerní kotlině
 Ilustroval Marko Čermák
Obálku s použitím ilustrace M. Čermáka navrhl Michal Slejška
Vydala Olympia Praha, 1988 jako svou 2382. publikaci
Vydání 6., v Olympii 1., 188 stran
Odpovědná redaktorka Slávka Poberová
Výtvarný redaktor Antonín Kalcovský
Technický redaktor Zbyněk Zajíček
Vytiskla Svoboda, grafické závody, Praha
Tematická skupina 14/64
AA 10,84, VA 11,30
Náklad 120000 výtisků
305/22/826
27-036-88
Cena brož. výtisku 15,— Kčs


K o n e c
Jaroslav Foglar
31.1.2022
Chata v Jezerní kotlině
 
 
Svět 3x

Kontakt:
Počátek
Obsah
Více o
Jaroslavu Foglarovi
-    -    -
 

Bývaly to krásné časy, když jsme s klukama zažívali obdobná dobrodružství a nepotřebvali k tomu počítač ani smartphon, ale stačila nám jen naše fantazie, šikovnost a příroda za městem. Dodnes mám na co vzpomínat.