Fotka
Staré arabské přísloví:

Ženě můžeš vždy natlouci, ona už bude vědět proč.


Nové euroatlantské přísloví:

Muže můžeš vždy obvinit, on už bude vědět proč.

* * * * *

Včera jsme se s manželkou pohádali, ale stejně jsem měl poslední slovo já.

"A cos jí řekl?"

"Tak si to teda kup!"

* * * * *

Khon se rozhodl prodat dům a předal celou záležitost agentovi. Ten napsal inzerát, takový ten standardní, který se nádherně čte.
Khon si ho přečetl a zeptal se:

„To je všechno pravda?“

„Samozřejmě, proč se ptáte?“

„Stornujte to. Ten dům je příliš dobrý, než abych ho prodával...“

* * * * *

Lord si zavolá sluhu Jeana a říká mu:

"Jean, chtěl bych vykonat nějaký dobrý skutek, ale nic mne nenapadá. Co byste mi poradil ?"

Jean je velmi překvapen, chvíli přemýšlí a pak povídá:

"No, víte, pane, teď je zima, všude sníh, zvířátka mají hlad, co kdybyste nasypal trochu zrní hladovým ptáčkům na okenní římsu vaší ložnice?"

Lord se zamyslí, rozzáří se mu oči a nadšeně povídá:

"Jean, vždyť vy jste génius! To bych potom ty ptáky mohl střílet rovnou z postele!"

* * * * *

Malý chlapec pozoroval svého otce faráře, jak píše kázání.

"Jak víš, co máš napsat?" optal se.

"No, Bůh mi to říká."

"Aha. A proč Mu v tom pořád škrtáš?"

* * * * *

Kněz praví na mši svým věřícím:

„Příští neděli budu kázat o lži a chci, abyste si všichni přečetli sedmnáctou kapitolu Markova evangelia.“

O týden později se před kázáním ptá z kazatelny, kdo všechno četl sedmnáctou kapitolu. Zvednou se ruce všech přítomných.

Kněz s úsměvem povídá:

„Marek má jen šestnáct kapitol. Takže teď začnu kázat o hříchu lži…“

* * * * *

Řidič bezvěrec jede kolem řeky, když tu si všimne, že na břehu chytají ryby katolický kněz a rabín, přičemž opodál stojí cedule s nápisem "Pozor, blíží se konec vaší cesty!"

Řidič bezvěrec (takový ten běžný tolerantní typ) zpomalí, vytočí okénko a zahuláká:

"Starejte se o sebe, pámbíčkáři mizerní!"

Načež dupne na plyn a uhání dál. Po chvíli se ozve mohutné žbluňknutí.

Rabín se otočí na kněze a praví:

"Já jsem vám říkal, velebný pane, že tam bude lepší napsat 'most v rekonstrukci'!"

* * * * *

Anděl měl zjistit, kolik je na světě poctivých lidí. Chodil po New Yorku s baterkou a svítil si. Jakýsi kolemjdoucí se jej zeptal, co hledá.

„Hledám poctivé lidi.“

„To tady sotva najdeš.“

Chodil tedy s baterkou po Moskvě. I tam se ho ptali. Opět odpověděl:

„Hledám poctivé lidi.“

„To tady sotva najdeš.“

Nakonec chodil po Praze se svíčkou. I tady se jakýsi zvědavý kolemjdoucí ptá, proč, že chodí s tou svíčkou?

„Ale, někdo mi ukradl baterku.“

* * * * *

Dva policisté potkají faráře, jak na kárce veze bojler.

"Dobrý den otče", ptají se, "copak to vezete?".

"To je bojler," odpoví farář.

"A kam to vezete?" zeptá se druhý policista.

"Na faru."

"Aha, tak jeďte."

Farář odjede a první policista se zamyslí:

"Poslouchej, co je to ten bojler?"

"Co já vím," odpoví druhý, "ty jsi měl ve škole náboženství!"

* * * * *

Rodinka je u vody, malého Jeníčka velice obtěžují komáři, stále se ohání a přesto je celý poštípaný. Zamyslí se a pak se zeptá:

„Tati, proč ten Noe v arše nevyužil příležitosti a nezabil poslední dva komáry?“

11.7.2021
Vtipy, příhody a historky 3
K o n e c
Svět 3x

Kontakt:
Počátek
Konec