Úvodní stránka
Svět očima světa
Svět očima víry
Svět očima vědy
       Povídání       
Toulání
O webu
Svět 3x Kontakt:
Karel Čapek
22.5.2020
Kniha apokryfů
Jako za starých časů

Fotka

K Eupatorovi, občanu thébskému a košíkáři, který sedě na dvorku pletl své koše, přiběhl jeho soused Filagoros a volal už z dálky: „Eupatore, Eupatore, nech svých košů a poslouchej! Dějí se hrozné věci!"

„Kde hoří?" tázal se Eupator a zdálo se, že chce vstát.

„To je horší než oheň," pravil Filagoros. „Víš, co se stalo? Chtějí obžalovat našeho vojevůdce Nikomacha! Někteří říkají, že je viněn z nějakých piklů s Thesalskými, a jiní tvrdí, že se mu vytýkají jakési styky se Stranou Nespokojených. Pojď honem, srocujeme se na agoře!"

„A co bych tam dělal?" tázal se Eupator nerozhodně.

„Je to hrozně důležité," mluvil Filagoros. „Už je tam plno řečníků; jedni tvrdí, že je nevinen, a druzí říkají, že je vinen. Pojď je poslouchat!"

„Počkej," řekl Eupator, „jen co dodělám tenhle košík. A řekni mně, z čeho vlastně je ten Nikomachos viněn?"

„To se právě neví," pravil soused. „Říká se to a ono, ale úřady mlčí, protože prý ještě není vyšetřování skončeno. Ale na agoře ti je mela, to bys měl vidět! Někteří křičí, že Nikomachos je nevinen -"

„Počkej trochu; jak mohou křičet, že je nevinen, když nevědí docela jistě, z čeho je viněn?"

„To je jedno; každý něco slyšel, a mluví jen o tom, co slyšel. Každý má právo mluvit o tom, co slyšel, či ne? Já bych věřil, že Nikomachos nás chtěl zradit Thesalským; jeden to tam říkal, a povídal, že jeden jeho známý viděl nějaký dopis. Ale jeden člověk říkal, že to je spiknutí proti Nikomachovi a že prý o tom ví věci - Prý je do toho zapletena i vláda obce. Slyšíš, Eupatore? Teď je otázka -"

„Počkej," řekl košíkář. „Teď je otázka: jsou zákony, které jsme si dali, dobré nebo špatné? Mluvil o tom někdo na agoře?"

„Ne, ale o to přece nejde; jde o Nikomacha."

„A říká někdo na agoře, že úředníci, kteří vyšetřují Nikomacha, jsou špatní a nespravedliví?"

„Ne, o tom se vůbec nemluvilo."

„O čem se tedy mluvilo?"

„Vždyť ti to říkám: o tom, je-li Nikomachos vinen nebo nevinen."

„Poslyš, Filagore, kdyby se tvá žena pohádala s řezníkem, že jí nedal dobrou libru masa, co uděláš?"

„Pomohu své ženě."

„Ba ne; podíváš se, má-li řezník dobré závaží."

„To vím i bez tebe, člověče."

„Tak vidíš. A potom se podíváš, jsou-li v pořádku váhy."

„Ani to mně nemusíš říkat, Eupatore."

„To jsem rád. A když jsou závaží i váhy v pořádku, podíváš se, kolik ten kus masa váží, a vidíš hned, má-li pravdu řezník nebo tvá žena. To je zvláštní, Filagore, že lidé jsou chytřejší, jde-li o jejich kus masa, než jde-li o veřejné věci. Je Nikomachos vinen či nevinen? To se ukáže na váhách, jsou-li váhy v pořádku. Ale má-li se dobře vážit, nesmí se foukat na misky vah, aby se naklonily na tu nebo onu stranu. Proč tvrdíte, že úředníci, kteří mají vyšetřovat tu Nikomachovu věc, jsou podvodníci nebo co?"

„To nikdo neřekl, Eupatore."

„Myslel jsem, že jim nevěříte; ale, nemáte-li proč jim nevěřit, proč jim u všech všudy foukáte do jejich misek? Buď je to proto, že vám nezáleží na tom, aby se zjevila pravda, nebo proto, že se vám to jen hodí k tomu, abyste se mohli rozdělit na dvě strany a hádat se. Hrom do vás všech, Filagore; já nevím, je-li Nikomachos vinen, ale vy všichni jste zatraceně vinni tím, že byste rádi porušili spravedlnost. To je zvláštní, jak jsou letos pruty špatné; ohýbají se jako provázky, ale nemají žádnou pevnost. Mělo by být tepleji, Filagore; ale to je v rukou bohů, a ne nás lidí."


/1926/* * * * *

Ukázka je z knihy "Kniha apokryfů         Život a dílo skladatele Foltýna". Knihu vydal Československý spisovatel v roce 1974.
Obrázek není součástí knihy, ale byl přidán redaktorem stránek Svet3x.Obsah knihy


KNIHA APOKRYFŮ

Prométheův trest 9
O úpadku doby 13
Jako za starých časů 17
Thersites 19
Agathon čili o moudrosti 24
Alexandr Veliký 27
Smrt Archimédova 31
Římské legie 34
O desíti spravedlivých 37
Pseudo-Lot čili o vlastenectví 41
Svatá noc 45
Marta a Marie 48
Lazar 53
O pěti chlebích 56
Benchanan 59
Ukřižování 62
Pilátův večer 64
Pilátovo krédo 67
Císař Dioklecián 70
Attila 74
Obrazoborectví 75
Bratr František 84
Ofir 87
Goneril, dcera Lcarova 92
Hamlet, princ dánský 95
Zpověď Dona Juana 105
Romeo a Julie 110
Pan Hynek Ráb z Kufštejna 115
Napoleon 119

ŽIVOT A DÍLO SKLADATELE FOLTÝNA 123

Svědectví autorovy ženy 195

Doslov 199* * * * *

Karel Čapek

Kniha apokryfů
Život a dílo skladatele FoltýnaDoslov napsal František Buriánekk
K vydání připravil dr. Miroslav Halík
Obálku a vazbu s použitím kresbyKarla Teissiga navrhl Zdeněk Seydl
Typografie Oldřich Hlavsa
Vydal Československý spisovatel v Praze roku 1974 jako svou 3711. publikaci
Odpovědná redaktorka Anna Křemenáková
Technický redaktor Ivan Toman
Vytiskla Stráž, tiskařské závody, n. p., Plzeň, závod Vimperk
AA 10,32, VA 10,92. 601/22/856 Náklad 24 000 výtisků. Stran 204 Kniha apokryfů vydání páté, Život a dílo skladatele Foltýna vydání třinácté
13/23. 22-084-74

Křs 17,—