Gutský kostelík, aneb gutský Fénix
(Jak se staví vypálený kostel v Gutech.)
 Kostelík si postavili luterští evangelíci, a to s největší pravděpodobností v roce 1563. Po zhruba 90ti letech, v roce 1654, jim byl v rámci rekatolizace odňat a předán katolíkům. Ti kostel používali až do roku 2017, kdy jej špatní lídé úmyslně zapálili a zničili.

Prakticky ihned po tom, co se zpráva o zničení kostelíku rozšířila, začala sbírka na jeho obnovu. Příspěvky posílali lidé nejen z celé naší republiky, ale i ze zahraničí.

Protože kostelík byl požárem zcela zničen, probíhaly bohoslužby na malém prostranství mezi silnicí a prázdnou, plotem obehnanou, plochou po kostelíku. Byl zde postaven provizorní dřevěný "oltářík", u kterého pan farář sloužil v zimě, v létě, za sněžení i deště, mši svatou. Protože prostranství bylo malé, stála část věřících v lesíku na opačné straně cesty. To vše trvalo až do zákazu bohoslužeb, který vyvolal koronavirus. Po uvolnění koronavirových omezení se zde bohoslužby začaly konat znovu.

Jenže, během doby, kdy se mše svaté nekonaly, zalíbil se oltářík kosům a postavili si na něm dvě hnízda. Aby nebyli při hnízdění rušeni, rozhodl pan farář, že mši bude sloužit kousek vedle, tedy mimo tento provizorní oltářík. Po vyvedení mladých kosíků, se mše svaté vrátily zpět pod tento oltářík.

Ještě jedna zájímavost. Požár přežil kříž s ukřižovaným Ježíšem, který stál u vchodu do kostela. Byl sice opálený, ale celý. Takto tam stál, jako memento, před ruinami i během stavby nového kostela v létě, v zimě celé ty tři roky. Až 21. nebo 22. 8. tohoto roku (2020) upadla Pánu Ježíši prává - popálená ruka. Stalo se tak tedy těsně před dokončením exteriéru kostela.

A něco k Fénixovi, jehož jméno jsem použil v názvu. Asi skoro každý ví, že je to bájný pták, který zaniká shořením a vzápětí povstává ze svého popelu. Ale asi méně lidí si uvědomuje, že cyklus tohoto periodického obnovování a zanikání je 500 let. Když odečtu od roku 2021 (kostelík by měl být obnoven) rok 1563 (založení kostelíku) dostanu 458 let - tedy skoro těch 500 let.18.6.2017     Takto vypadal kostelík asi 1,5 měsíce před zničením. Fotka Fotka

7.8.2017     Pět dní po požáru. Fotka Fotka Fotka

12.4.2018     Trosky kostela byly už převezeny do staré, nepoužívané hasičské zbrojnice, kterou poskytlo město Třinec, kde byly dále zkoumány. Současně probíhal průzkum místa kde kostelík stával a lidé přispívali svými dary na obnovu kostelíku. Fotka Fotka FotkaFotka Fotka

21.8.2018    Terén po kostelíku byl již zarovnán, probíhala tvorba projektové dokumentace a vyřizování stavebního povolení Fotka Fotka Fotka

Bohoslužby    Mše svaté se zde konaly za každého počasí a pokud byl hodně veliký mráz, mohli i mužští účastníci mit během bohoslužby na hlavách čepice - vyjma svatého přijímání. Fotka Fotka     Lidé stáli, nebo ti kteří si z domu donesli skládací židličku seděli, tam kde bylo místo. Během mše po silnici jezdily auta, motorky, kola. Ti poslední zastavovali a možná někteří z nich se poprvé v životě zůčastnili mše svaté - i když motivem byla hlavně zvědavost. Fotka Fotka Fotka     Koronavirového zákazu bohoslužeb využili ptáčci a pod stříškou oltáříku si postavili hnízda. Aby po skončení tohoto zákazu a obnovení bohoslužeb nebyli při hnízdění rušeni, sloužily se mše svaté vedle oltáříku. Fotka

červen 2020    Firma stavěla základy nového kostelíku, které byly v červenci hotové. Fotka Fotka Fotka Fotka

10.7.2020    Když jsem v neděli 5.července byl u kostelíku byly tam stále jen základy. V pondělí byl státní svátek - Den upálení mistra Jana Husa - to se nepracuje a tak jsem si řekl, že ke kostelíku zajdu až v pátek. K mému překvapení byly obvodové zdi a krovy hotové. Fotka Fotka Fotka

12.7.2020    Pan farář odsloužil před rozestavěným kostelíkem první nedělní mši svatou. Fotka Fotka

15.7.2020    
Fotka Fotka Fotka

17.7.2020     Ráno a večer. Fotka Fotka Fotka Fotka

21.7.2020     Začala pokládka šindelů. Fotka Fotka

24.7.2020    
Fotka Fotka

2.8.2020    
Fotka Fotka Fotka

6.8.2020    
Fotka Fotka

12.8.2020    
Fotka Fotka Fotka

21.8.2020    
Fotka Fotka Fotka

Kříž     Zkázu kostela přeživší kříž se dostavění kostelíku nedočkal. Někdy z 21. na 22. 8.2020 Ježíši upadla, požárem poškozená, pravá ruka. Fotka Fotka

26.8.2020     Poslední přípravy před osazením nejvyšší části věže nahoru, na její místo. Fotka Fotka Fotka

27.8.2020     Veliký den si zaslouží velikou slávu - bude osazena nejvyšší část věže. Fotka      Řádné připevnění k jeřábu je hodně důležité. Fotka Fotka      Mírné nadzvednutí, impregnace dříve nepřístupných míst a pak už jen vzhůru na své místo. Fotka Fotka Fotka Fotka Fotka     Hotovo, lze sestoupit zpět na zem. Kostelík opět vypadá moc pěkně a snad mu to vydrží alespoň dalších 500 let. Fotka Fotka Fotka

30.8.2020    
Fotka Fotka

Vnitřek věže 18.2.2011 a 13.9.2020    
Fotka Fotka FotkaFotkaFotkaFotka FotkaFotka

24.12.2020     Půlnoční mše před rozestavěným kostelíkem
Fotka Fotka Fotka

6.6.2021     Den zasvěcení má pro kostel stejný význam, jako den narození pro člověka
Fotka Fotka Fotka Fotka Fotka     Na prvém obrázku je exteriér varhan a na druhém jejich interiér. Fotka Fotka     Zvony zatím tiše čekají až nadejde jejich veliká chvíle, a svým hlasem budou lidem zvěstovat, že jsou i důležitější věci než jen pachtění si za mamonem tohoto světa. Fotka Fotka Fotka Fotka Fotka


24.7.2021    Zvoněnímsvých nových zvonů, uvítal kostelík první snoubence, kteří si zde řekli své "ano".
Fotka Fotka Fotka

2.8.2021 v 00:00 hod     proběhlo žehnání nového venkovního kříže. Kříž byl vyroben z trámů, které zůstaly po původním kostelíku a korpus Krista odlili v Třineckých železárnách. Více o kříži je ZDE. Původní kříž, který byl požárem poškozen, je po opravě umístěn ve věži kostelíku.
Fotka Fotka
K o n e c
Svět 3x

Kontakt:
Stanislav Ott
30.8.2020
Počátek
Nejnovější fotky- - - - -