Fotka


To se jednou starý mlynář rozhodl, že prodá ve městě svého osla, osílka. A aby se osílek cestou neunavil, aby ve městě na trhu byl svěží, svázal jej mlynář se synem a nesli jej oba do města. Šli a šli, vzdychali a hekali pod tíhou, pod břemenem, pod těžkým nákladem.

Potkali člověka. Ten se dal do smíchu.

„Co to je za bláznovství," volal, „co to je za nápad, takhle se plahočit s oslem, takhle se dřít a namáhat. To jsem v životě neviděl!" Mlynář si řekl:

„Má pravdu. Kdopak to kdy viděl takhle se malovat s oslem!"

Postavil mlynář osílka a na osílka posadil svého syna, svého chlapce. A tak jdou a tak míří k městu.

Potkali druhého člověka. Ten začal láteřit, nadávat a svolávat hromy a blesky:

„Slezeš ty kluku ušatá a pustíš hned svého otce do sedla! Jaké to jsou způsoby! Sám si jede a starý se plahočí pěšky." „Také pravda," řekl si mlynář. „Hybaj dolů, klučisko!" A sám si sedl do sedla. A tak jeli dále a tak mířili k městu.

A potkali dívku, potkali děvče, kterému zas bylo líto chlapce.

„Ubožáček, chlapeček," lamentovalo a naříkalo děvče.

„V prachu běží a pán se veze jako král. Hanba je to!"

„I to je pravda," pomyslil si mlynář a vysadil si k sobě svého synka.

A zase jeli a zase mířili k městu. A potkali dalšího člověka. A ten se do nich pustil, ten se do nich dal, jeká že to necitelnost a hrubost trápit ubohé, přeubohé zvíře.

„Sotva nohy vleče zvíře nešťastné a dva se na něm vezou jako v kočáře. Že se hanbou nepropadnete, vy necitové!"

„Pravda pravdoucí," povídá si mlynář a slezl s chlapcem s osílka.

Teď šli pěšky, osel hrdě vpředu a zase mířili k městu.

A potkali tuláka s pusou na pravém místě. A ten hned spustil:

„To jsou mi dnes způsoby! Osel si kráčí jako páv, hlavu zvedá až k nebi, v duchu se směje jakého má hloupého mlynáře, který si trhá boty cestou necestou i se synem."

Teď se však už mlynář rozzlobil, teď se už dohřál, teď už měl všeho dost.

„A pojedu si jak budu chtít," řekl si, „co je mi do koho! Ať dělám, co dělám, všem se nikdy nezalíbím, všem se nikdy nezavděčím! Tak co!" Pobídl osílka a zase šli a zase mířili k městu.

* * * * *
Ukázka je z knihy "Bajky pro caparty", kterou vydalo nakladatelství Rovnost v roce 1949.
Obrázek není součástí knihy, ale byl přidán redaktorem stránek Svet3x.
O b s a h     k n i h y
 
 
Jak cvrček nepamatoval na zadní kolečka 9
Jak lišku honila mlsná 12
Jak mravenec zachránil holubovi život 16
Jak komár doplatil na svoji pýchu 20
Jak někdy zrníčko je lepší než hora dobrot 24
Jak se kočka myšce zalíbila 26
Jak se žába ošidila 30
Jak se koroptev posmívala zajíci 34
Jak jelen zapomněl na vděčnost 37
Jak zajíc závodil se želvou 38
Jak se sojka chlubila cizím peřím 42
Jak se žába chtěla stát tlustou 44
Jak myška měla větší oči než žaludek 47
Jak se čáp pomstil lišce 49
Jak čápa potkal nevděk 52
Jak vrána pozdě bycha honila 56
Jak si liška a vlk spletli měsíc za sýr 60
Jak se želva" přechlubila 62
Jak každá pomsta není sladká 65
Jak kůzlátko vyzrálo nad vlkem 67
Jak kozel zapomněl na konec 68
Jak kůň nechtěl pomoci příteli 72
Jak se vlk dělal chytrým 75
Jak kohout vyzrál nad liškou 77
Jak dvě kozy byly tvrdohlavé 79
Jak se vlk přepočítal 81
Jak lišce nepomohlo jejich sto lstí 82
Jak si osel zahrál na psa 86
Jak si vlk vážil svobody 90
Jak se člověk zlakotil 94
Jak člověk neví dne ani hodiny 97
Jak se Martin shlédl v dyni 98
Jak se nelze všem lidem zavděčit 101
Jak v práci je největší poklad 105
Jak ruce a nohy trucovaly 106
* * * * *Název:    BAJKY PRO CAPARTY
Autor:    Oldřich Syrovátka
Ilustroval:   Jan Janča
Vydalo:    nakladatelství Rovnost, Brno
Vydání:    první, 1949
Tisk:    Rovnost II
Publikace:    129
Náklad:    7000
Cena:    váz. 120 Kčs
K o n e c
Oldřich Syrovátka podle La Fontaina
5.12.2020
Bajky pro caparty
Jak se nelze všem lidem zavděčit

Svět 3x

Kontakt:
Počátek
Konec