Úvodní stránka
Svět očima světa
Svět očima víry
Svět očima vědy
       Povídání       
Toulání
O webu
Svět 3x Kontakt:
22.12.2019
Vánoční zamyšlení


Přesto, že žijeme ve světě, ve kterém měníme hodnoty slov i činů tak, aby jak slova, tak činy vyhovovaly, zapadaly do mozaiky našich programů - tj. přesněji našich těch kterých ideologií, těch kterých hospodářských situací, plánů, výhledů, záměrů, prostě kdy říkáme a tiskneme všechno, jen jak se nám to hodí - zbyla tu jedna instituce v civilizovaném světě, jedno údobíčko, kdy se nám v mysli vynoří pojem „lidi dobré vůle".

Fotka

A v tom je zbytek naděje na lepší svět.

Filozofie vystavěná na lásce bližního k bližnímu trvá několik tisíc let.

Prošla mnohýma rukama.

Špinavýma rukama lidí zlé vůle, kteří ji překrucovali, vulgarizovali, ale ona, ta základní myšlenka - už všechno přežila.

Člověk nemusí být ani křesťan, stačí být než člověk

- aby při vzpomínce na bezbranné a chudé nemluvně v jeslích kdesi v chlévě - aby se nezamyslil.

Aby se nerozpomněl, že ten človíček se narodil na útěku před brutální mocí.

Na útěku před blbostí - rodnou sestrou moci.

A že všechny krásné a lidské věci, myšlenky, kumšt, svoboda, se musí skrývat před mocí, že se rodí na útěku, ale že se nepřestanou rodit - protože se rodí z lásky.

Když řekneme lidstvo, lidi - co máme na mysli?

Koho vidíme?

Vlastně to, co jsme viděli, svoje rodiče - sourozence - příbuzné - svůj národ - svoji rasu. Svou barvu - atd.

Přiznejte si, že vidíte bílé lidi, že nevidíte - odstíny - necítíte pachy - vždyť jeden druhému smrdíme.

A přece říkáme lidstvo - že můžou žít spokojeně - je to rozumné. Tak mluví rozum.

A všude to slyšíme, čteme - a teď přijde zrada rozumu:

Válčí se, bouří se, rozkazuje se, nařizuje se, dovoluje se, cenzuruje se - a píše se:

Na jednom konci světa noviny píšou - včera padlo 100 vlastenců a bylo likvidováno 100 agresorů (čísla jsou namátková, můžete si dosadit větší, nebo menší, jste-li nenapravitelní optimisté).

Na druhém konci světa čtete, že bylo likvidováno 100 vzbouřenců a padlo sto našich chrabrých.

Háček je v tom, že co jsme na jednom konci světa likvidovali co agresory, na druhém konci jsme oplakali co naše chrabré bojovníky. Zatímco na druhém konci likvidovaní vzbouřenci jsou vlastně vlastenci a naši chrabří jsou agresoři.

Nikde však nečtete, že 200 mladých lidí se pobilo, připravilo o život.

Válka začala, protože to velel rozum. Tentýž rozum, který nám rozumným velí chtít lepší život všude a pro všechny.

A najednou na všech koncích světa z nás dělají blbce.
V tomto století, které si s falešnou pýchou říká materialistické - kdy víme pozitivně, že láska není hmota, a kdy nevíme, co je hmota.

Láska - to nejdůležitější v životě, nepodléhá přitažlivosti zemské. Rodná sestra svobody, štít, který uchránil dlouhá pokolení lidí dobré vůle, že zachrání svět.

Bez lidí dobré vůle by život byl než nákladné a nebezpečné dobrodružství.


Tak tedy Pokoj lidem dobré vůle.


* * * * *

Ukázka je z knihy "Jan Werich listování". Knihu vydal Československý spisovatel v roce 1990.
Obrázek není součástí knihy, ale byl přidán redaktorem stránek Svet3x.Obsah knihy


Velký, ale náš ... (úvodní slovo V. Justa)
Vydavatelská poznámka (M. Bělíková)
1 Rodičům (1914-1930)
2 Z Ameriky (1940 a 1945)
3 Divadlo a svět (1958-1970)
4 „... fanda jak meč!"
5 „... tady se nestůně, tady se úřaduje!"
6 Lucerna 1977
7 Zdenička
8 (Světo) známí, blízcí, nejbližší (1970—1985)
Několik vzpomínek místo doslovu (J. Týlová)
Ediční poznámka
K fotodokumentaci


* * * * *


Jan Werich
listování


ÚRYVKY Z KORESPONDENCE A ČLÁNKŮ

Uspořádala, textově připravila, komentářem, úvody ke kapitolám, bibliografickými a věcnými poznámkami opatřila, vydavatelskou a ediční poznámku napsala a fotografie vybrala Marie Bělíková
Předmluva Vladimír Just
Doslov Jarmila Týlová
Fotografie Václav Chochola, Miroslav Zajíc, Josef Bělík, Libuše Taylorová a rodinný archív

Obálka, vazba a typografie Jiří Rathouský
Vydal Československý spisovatel v Praze roku 1990 jako svou 6002. publikaci

Odpovědná redaktorka Ilja Hajná
Výtvarný redaktor Bohuslav Holý
Technická redaktorka Ivana Škorpilová
Vytiskl Polygrafický průmysl, s. p., Praha, Stráž, sdružený podnik Plzeň, závod Vimperk
Knihařské zpracování provedlo Rudé právo, tiskařské závody, Praha
Vydání druhé. Náklad 100000 výtisků. 13/33

Stran 280. AA 15,79 (text 11,44, II. 4,35), VA 16,71
601/22/856. 22-014-90


Kčs 30,—


Jan Werich